Plantes et botanique

Liste générale

Liste générale des genres ordonnés par sous-classes

  • Magnoliidae
  • Abuta
  • Achlys
  • Aconitum
  • Actaea
  • Actinodaphne
  • Adenodaphne
  • Adlumia
  • Adonis
  • Afroguatteria
  • Aiouea
  • Akebia
  • Albertisia
  • Alcimandra
  • Alphonsea
  • Alseodaphne
  • Ambavia
  • Amborella
  • Anamirta
  • Anaueria
  • Anaxogorea
  • Ancana
  • Anemoclema
  • Anemone
  • Anemonella
  • Anemonopsis
  • Anemopsis
  • Aniba
  • Anisocycla
  • Annickia
  • Annona
  • Anomianthus
  • Anomospermum
  • Anonidium
  • Antizoma
  • Apama
  • Apollonias
  • Aquilegia
  • Arcangelisia
  • Archakebia
  • Arctomecon
  • Argemone
  • Aristolochia
  • Aromadendron
  • Artabotrys
  • Asarum
  • Ascarina
  • Ascarinopsis
  • Asiminia
  • Aspidocarya
  • Aspidostemon
  • Asteranthe
  • Asteropyrum
  • Atherosperma
  • Austrobaileya
  • Austromatthaea
  • Balonga
  • Barclaya
  • Barneoudia
  • Beesia
  • Beilschmiedia
  • Beirnaertia
  • Belliolum
  • Berberis
  • Bicuiba
  • Bocagea
  • Bocageopsis
  • Bocconia
  • Bongardia
  • Boquila
  • Borismene
  • Boutiquea
  • Bracteanthus
  • Brasenia
  • Brassiodendron
  • Brieya
  • Brochoneura
  • Bubbia
  • Burasaia
  • Cabomba
  • Calathodes
  • Callianthemum
  • Caltha
  • Calycanthus
  • Calycocarpum
  • Cananga
  • Canbya
  • Canella
  • Cardiopetalum
  • Carronia
  • Caryodaphnopsis
  • Caryomene
  • Cassytha
  • Caulophyllum
  • Cephalosphaera
  • Cephalotus
  • Ceratocapnos
  • Ceratocephala
  • Ceratophyllum
  • Chasmanthera
  • Chelidonium
  • Chieniodendron
  • Chimonanthus
  • Chlaenandra
  • Chloranthus
  • Chlorocardium
  • Chondrodendron
  • Cimicifuga
  • Cinnadenia
  • Cinnamodendron
  • Cinnamomum
  • Cinnamosma
  • Cionomene
  • Circaeocarpus
  • Circaester
  • Cissampelos
  • Cleistochlamys
  • Cleistopholis
  • Clematis
  • Clematopsis
  • Clinostemon
  • Cocculus
  • Coelocaryon
  • Compsoneura
  • Consolida
  • Coptis
  • Corydalis
  • Coscinium
  • Cremastosperma
  • Cryptocapnos
  • Cryptocarya
  • Curarea
  • Cyathocalyx
  • Cyathostemma
  • Cyclea
  • Cymbopetalum
  • Cysticapnos
  • Daphnandra
  • Darlingtonia
  • Dasoclema
  • Dasymaschalon
  • Decaisnea
  • Decarydendron
  • Deeringothamnus
  • Degeneria
  • Dehaasia
  • Delphinium
  • Dendrokingstonia
  • Dendromecon
  • Dennettia
  • Desmopsis
  • Desmos
  • Dialyanthera
  • Dialytheca
  • Dicentra
  • Dichocarpum
  • Diclinanona
  • Dicranostigma
  • Dicypellium
  • Dielsiothamnus
  • Dioscoreophyllum
  • Diphylleia
  • Diploclisia
  • Disciphania
  • Discocapnos
  • Disepalum
  • Dodecadenia
  • Doryphora
  • Doyleanthus
  • Drimys
  • Dryadodaphne
  • Duckeanthus
  • Duguetia
  • Dysosma
  • Elephantomene
  • Eleutharrhena
  • Ellipeia
  • Ellipeiopsis
  • Elmerrillia
  • Enantia
  • Endiandra
  • Endlicheria
  • Endocomia
  • Enemion
  • Enicosanthum
  • Enneastemon
  • Eomecon
  • Ephedranthus
  • Ephippiandra
  • Epimedium
  • Epinetrum
  • Eranthis
  • Eschscholzia
  • Euglypha
  • Eupomatia
  • Euryale
  • Eusideroxylon
  • Exellia
  • Exospermum
  • Faika
  • Fibraurea
  • Fissistigma
  • Fitzalania
  • Friedsodielsa
  • Froesiodendron
  • Fumaria
  • Fumariola
  • Fusaea
  • Galbulimima
  • Gamanthera
  • Gilbertiella
  • Glaucidium
  • Glaucium
  • Glossocalyx
  • Goniothalamus
  • Gormortega
  • Greenwayodendron
  • Guamia
  • Guatteria
  • Guatteriella
  • Guatteriopsis
  • Gymnacranthera
  • Gymnospermium
  • Gymnotheca
  • Gyrocarpus
  • Haematocarpus
  • Haematodendron
  • Hamadryas
  • Haplostichanthus
  • Hazomalania
  • Heckeria
  • Hedycarya
  • Hedycaryopsis
  • Hedyosmum
  • Heliamphora
  • Helleborus
  • Hennecartia
  • Hepatica
  • Hernandia
  • Hesperomecon
  • Heteropetalum
  • Heterotropa
  • Hexalobus
  • Hexapora
  • Hexastylis
  • Holboellia
  • Holostylis
  • Hornschuchia
  • Horsfieldia
  • Hortonia
  • Houttuynia
  • Hunnemannia
  • Hydrastis
  • Hylomecon
  • Hypecoum
  • Hyperbaena
  • Hypodaphnis
  • Hypserpa
  • Idiospermum
  • Illicium
  • Illigera
  • Iryanthera
  • Isolona
  • Isopyrum
  • Iteadaphne
  • Jateorhiza
  • Jeffersonia
  • Kadsura
  • Kairoa
  • Kibara
  • Kibaropsis
  • Kingdonia
  • Klarobelia
  • Kmeria
  • Knema
  • Knowltonia
  • Kolobopetalum
  • Komaroffia
  • Krapfia
  • Kubitzkia
  • Kumlienia
  • Laccopetalum
  • Lactoris
  • Lardizabala
  • Laurelia
  • Laureliopsis
  • Laurus
  • Lauterbachia
  • Legnephora
  • Leontice
  • Lepianthes
  • Leptopyrum
  • Leptoterantha
  • Letestudoxa
  • Lettowianthus
  • Levieria
  • Licaria
  • Limacia
  • Limaciopsis
  • Lindeniopiper
  • Lindera
  • Liriodendron
  • Litsea
  • Macleaya
  • Macrococculus
  • Macropeplus
  • Macropiper
  • Macrotorus
  • Magnolia
  • Mahonia
  • Malmea
  • Manekia
  • Manglietia
  • Manglietiastrum
  • Marsypopetalum
  • Matthaea
  • Mauloutchia
  • Meconella
  • Meconopsis
  • Megaleranthis
  • Meiocarpidium
  • Meiogyne
  • Melodorum
  • Menispermum
  • Metanemone
  • Mezilaurus
  • Mezzettia
  • Mezzettiopsis
  • Michelia
  • Miliusa
  • Mischogyne
  • Mitrella
  • Mitrephora
  • Miyakea
  • Mkilua
  • Mollinedia
  • Monanthotaxis
  • Monimia
  • Monocarpia
  • Monocyclanthus
  • Monodora
  • Mosannona
  • Myosurus
  • Myristica
  • Nandina
  • Naravelia
  • Nectandra
  • Nelumbo
  • Nemuaron
  • Neo-uvaria
  • Neocinnamonum
  • Neolitsea
  • Neostenanthera
  • Nepenthes
  • Nigella
  • Nothaphoebe
  • Nuphar
  • Nymphaea
  • Ocotea
  • Odontocarya
  • Oncodostigma
  • Ondinea
  • Onychopetalum
  • Ophrypetalum
  • Oreithales
  • Oreomitra
  • Orophea
  • Orthogynium
  • Orthomene
  • Osteophloeum
  • Otoba
  • Ottonia
  • Oxandra
  • Oxymitra
  • Pachygone
  • Pachylarnax
  • Pachypodanthium
  • Palmeria
  • Papaver
  • Papualthia
  • Parabaena
  • Paraia
  • Parakibara
  • Parakmeria
  • Paramichelia
  • Paramyristica
  • Paraquilegia
  • Parasassafras
  • Paroxygraphis
  • Penianthus
  • Peperomia
  • Pericampylus
  • Persea
  • Petalolophus
  • Peumus
  • Phaeanthus
  • Phanerogonocarpus
  • Phoebe
  • Phoenicanthus
  • Phyllostemonodaphne
  • Piper
  • Piperanthera
  • Piptocalyx
  • Piptostigma
  • Platistigma
  • Platycapnos
  • Platymitra
  • Platystemon
  • Platytinospora
  • Pleiogyne
  • Pleodendron
  • Pleurothyrium
  • Podophyllum
  • Polyalthia
  • Polyaulax
  • Polyceratocarpus
  • Popowia
  • Porcelia
  • Potameia
  • Potoxylon
  • Povedadaphne
  • Pseudartabotrys
  • Pseudephedranthus
  • Pseudofumaria
  • Pseudomalmea
  • Pseudowintera
  • Pseudoxandra
  • Pseuduvaria
  • Pteridophyllum
  • Pulsatilla
  • Pycnanthus
  • Pycnarrhena
  • Pyramidanthe
  • Raimondia
  • Ranunculus
  • Ranzania
  • Ravensara
  • Reedrollinsia
  • Rhaptonema
  • Rhigiocarya
  • Rhodostemonodaphne
  • Richella
  • Roemeria
  • Rollinia
  • Romneya
  • Ruizodendron
  • Rupicapnos
  • Sageraea
  • Sanguinaria
  • Sapranthus
  • Sarcandra
  • Sarcocapnos
  • Sarcolophium
  • Sarcopetalum
  • Sarcorhachis
  • Sargentodoxa
  • Sarracenia
  • Saruma
  • Sassafras
  • Saururus
  • Schefferomitra
  • Schisandra
  • Schrameckia
  • Sciadotenia
  • Scyphocephalium
  • Semiaquilegia
  • Sextonia
  • Sinocalycanthus
  • Sinofranchetia
  • Sinomenium
  • Siparuna
  • Souliea
  • Sparattanthelium
  • Sphaerocoryne
  • Sphenocentrum
  • Spirospermum
  • Staudtia
  • Stauntonia
  • Steganthera
  • Stelechocarpus
  • Stenanona
  • Stephania
  • Strychnopsis
  • Stylomecon
  • Stylophorum
  • Synandropus
  • Synclisia
  • Syndiclis
  • Syntriandrum
  • Syrrheonema
  • Takhtajania
  • Talauma
  • Tambourissa
  • Tasmannia
  • Telitoxicum
  • Tetrameranthus
  • Tetrapetalum
  • Tetrasynandra
  • Thalictrum
  • Thottea
  • Tiliacora
  • Tinomiscium
  • Tinospora
  • Toussaintia
  • Tovaria
  • Trautvetteria
  • Triadodaphne
  • Trianaeopiper
  • Triclisia
  • Tridimeris
  • Trigonocapnos
  • Trigynaea
  • Trimenia
  • Trivalvaria
  • Trollius
  • Tsoongiodendron
  • Umbellularia
  • Ungulipetalum
  • Unonopsis
  • Urbanodendron
  • Urophysa
  • Uvaria
  • Uvariastrum
  • Uvariodendron
  • Uvariopsis
  • Vancouveria
  • Verhuellia
  • Victoria
  • Virola
  • Warburgia
  • Wilkiea
  • Williamodendron
  • Woodiellantha
  • Woonyoungia
  • Xanthorhiza
  • Xylopia
  • Xymalos
  • Zygogynum
  • Caryophylliidae
  • Abronia
  • Acanthocalycium
  • Acanthocereus
  • Acantholimon
  • Acanthophyllum
  • Acanthoscyphus
  • Achatocarpus
  • Achyranthes
  • Achyronychia
  • Achyropsis
  • Acleisanthes
  • Aconogonum
  • Acrodon
  • Acroglochin
  • Acrosanthes
  • Adenogramma
  • Aegialitis
  • Aellenia
  • Aerva
  • Aethephyllum
  • Afrobrunnichia
  • Agathophora
  • Agdestis
  • Agriophyllum
  • Agrostemma
  • Aizoanthemum
  • Aizoon
  • Alexandra
  • Allenrolfea
  • Allionia
  • Allmania
  • Allmaniopsis
  • Allochrusa
  • Alluaudia
  • Alluaudiopsis
  • Aloinopsis
  • Alsinidendron
  • Alternanthera
  • Amaranthus
  • Ammocodon
  • Amphibolia
  • Amphipetalum
  • Anabasis
  • Anacampseros
  • Ancistrocactus
  • Andradea
  • Anisomeria
  • Ankyropetalum
  • Anredera
  • Antegibbaeum
  • Antenoron
  • Anthochlamys
  • Anthrocereus
  • Antigonon
  • Antimima
  • Anulocaulis
  • Apatesia
  • Aphanisma
  • Aporocactus
  • Aptenia
  • Archiatriplex
  • Arenaria
  • Arenifera
  • Argyroderma
  • Aridaria
  • Ariocarpus
  • Aristocapsa
  • Armatocereus
  • Armeria
  • Arrojadoa
  • Arthraerua
  • Arthrocereus
  • Arthrocnemum
  • Arthrophytum
  • Aspazoma
  • Astridia
  • Astrophytum
  • Astrotricha
  • Atraphaxis
  • Atriplex
  • Austrocactus
  • Austrocephalocereus
  • Axyris
  • Aztekium
  • Backebergia
  • Baitaria
  • Bamiana
  • Baolia
  • Barbeuia
  • Basella
  • Bassia
  • Batis
  • Belemia
  • Bergeranthus
  • Bergerocactus
  • Berrisfordia
  • Beta
  • Bienertia
  • Bijlia
  • Blitum
  • Blossfeldia
  • Blutaparon
  • Boerhavia
  • Bolanthus
  • Bolbosaponaria
  • Borsczowia
  • Borzicactus
  • Bosea
  • Bougainvillea
  • Brachycereus
  • Brachystemma
  • Brasilicereus
  • Braunsia
  • Brayulinea
  • Brownanthus
  • Browningia
  • Brunnichia
  • Bryopsis
  • Buciniczea
  • Bufonia
  • Buiningia
  • Calandrinia
  • Calicorema
  • Calligonum
  • Calymmanthium
  • Calyptridium
  • Calyptrotheca
  • Camphorosma
  • Cardionema
  • Caribea
  • Carnegiea
  • Carpanthea
  • Carpobrotus
  • Carruanthus
  • Caryotophora
  • Castellanosia
  • Celosia
  • Centema
  • Centemopsis
  • Centrostachys
  • Centrostegia
  • Cephalocereus
  • Cephalocleistocactus
  • Cephalophyllum
  • Cephalorhizum
  • Cephalotomandra
  • Ceraria
  • Cerastium
  • Ceratocarpus
  • Ceratostigma
  • Cerdia
  • Cereus
  • Cerochlamys
  • Chaetolimon
  • Chamaecereus
  • Chamissoa
  • Charpentiera
  • Chasmatophyllum
  • Cheiridopsis
  • Chenopodium
  • Chionothrix
  • Chorizanthe
  • Cipocereus
  • Circandra
  • Cistanthe
  • Claytonia
  • Cleistocactus
  • Cleretum
  • Climacoptera
  • Coccoloba
  • Codonocarpus
  • Coelanthum
  • Coleocephalocereus
  • Colignonia
  • Colobanthus
  • Cometes
  • Commicarpus
  • Conicosia
  • Conophytum
  • Consolea
  • Copiapoa
  • Corbichonia
  • Corispermum
  • Cornulaca
  • Corpuscularia
  • Corrigiola
  • Corryocactus
  • Coryphantha
  • Cremnophyton
  • Cryptocarpus
  • Cryptocereus
  • Cucubalus
  • Cuscatlania
  • Cyathobasis
  • Cyathophylla
  • Cyathula
  • Cycloloma
  • Cylindrophyllum
  • Cylindropuntia
  • Cyphomeris
  • Cypselea
  • Dactylopsis
  • Dasysphaera
  • Decaryia
  • Decumania
  • Dedeckera
  • Deeringia
  • Deilanthe
  • Delosperma
  • Dendrocereus
  • Denmoza
  • Dianthus
  • Diaphanoptera
  • Dicheranthus
  • Dicrocaulon
  • Dictyolimon
  • Didierea
  • Didymanthus
  • Didymaotus
  • Didymotheca
  • Digera
  • Dinteranthus
  • Diplosoma
  • Discocactus
  • Disocactus
  • Disphysma
  • Dissocarpus
  • Dodecahema
  • Dorotheanthus
  • Dracophilus
  • Drosanthemopsis
  • Drosanthemum
  • Drymaria
  • Drypis
  • Dyerophytum
  • Dysphania
  • Eberlanzia
  • Ebracteola
  • Eccremocactus
  • Echinocactus
  • Echinocereus
  • Echinofossulocactus
  • Echinomastus
  • Echinopsis
  • Einadia
  • Emex
  • Enarganthe
  • Enchylaena
  • Epiphyllum
  • Epithelantha
  • Ercilla
  • Eremogone
  • Eremolimon
  • Eremophea
  • Erepsia
  • Eriocereus
  • Eriochiton
  • Eriogonum
  • Eriostylos
  • Eriosyce
  • Erythrorhipsalis
  • Escobaria
  • Escontria
  • Espostoa
  • Espostoopsis
  • Esterhuysenia
  • Eulychnia
  • Eurystigma
  • Exomis
  • Facheiroa
  • Fadenia
  • Fagopyrum
  • Fallopia
  • Faucaria
  • Fenestraria
  • Ferocactus
  • Frailea
  • Fredolia
  • Frithia
  • Froelichia
  • Galenia
  • Gallesia
  • Gamanthus
  • Geocarpon
  • Ghasnianthus
  • Gibbaeum
  • Gilmannia
  • Girgensohnia
  • Gisekia
  • Glandulicactus
  • Glinus
  • Glischrothamnus
  • Glottiphyllum
  • Gomphrena
  • Goniolimon
  • Goodmania
  • Gossypianthus
  • Gouffeia
  • Grahamia
  • Grajalesia
  • Grayia
  • Grusonia
  • Guapira
  • Guilleminea
  • Gunniopsis
  • Gymnocalycium
  • Gymnocarpos
  • Gypsophila
  • Gyrostemon
  • Haageocereus
  • Hablitzea
  • Habrosia
  • Halanthium
  • Halarchon
  • Halimione
  • Halimocnemis
  • Hallianthus
  • Halocharis
  • Halocnemum
  • Halogeton
  • Halopeplis
  • Halophytum
  • Halosarcia
  • Halostachys
  • Halothamnus
  • Haloxylon
  • Hamatocactus
  • Hammada
  • Hammeria
  • Harfordia
  • Harrisia
  • Hartmanthus
  • Hatiora
  • Haya
  • Hebanthe
  • Hectorella
  • Heliocereus
  • Hemichroa
  • Henonia
  • Herbstia
  • Hereroa
  • Hermstaedtia
  • Herniaria
  • Herreanthus
  • Heterostachys
  • Hilleria
  • Hollisteria
  • Holmbergia
  • Holosteum
  • Homalocladium
  • Honkenya
  • Horaninovia
  • Hylocereus
  • Hymenogyne
  • Hypertelis
  • Ihlenfeldtia
  • Ikonnikovia
  • Iljinia
  • Illecebrum
  • Imitaria
  • Indobanalia
  • Irenella
  • Iresine
  • Islaya
  • Isolatocereus
  • Izabalaea
  • Jacobsenia
  • Jasminocereus
  • Jensenobotrya
  • Johanneshowellia
  • Jordaaniella
  • Juttadinteria
  • Kabulia
  • Kalidium
  • Khadia
  • Kirilowia
  • Knorringia
  • Kochia
  • Koenigia
  • Krascheninnikovia
  • Krauseola
  • Kuhitangia
  • Kyphocarpa
  • Lagenantha
  • Lagrezia
  • Lampranthus
  • Lapidaria
  • Lastarraea
  • Ledenbergia
  • Leipoldtia
  • Lemaireocereus
  • Lenzia
  • Leocereus
  • Lepismium
  • Leptocereus
  • Leptogonum
  • Lepyrodiclis
  • Leucaster
  • Leuchtenbergia
  • Leucosphaera
  • Lewisia
  • Limeum
  • Limoniastrum
  • Limoniopsis
  • Limonium
  • Lithophila
  • Lithops
  • Lobivia
  • Lochia
  • Loeflingia
  • Londesia
  • Lophirocarpus
  • Lophocereus
  • Lophophora
  • Lopriorea
  • Lyallia
  • Lychnis
  • Macarthuria
  • Machaerocereus
  • Machairophyllum
  • Maihuenia
  • Maireana
  • Malacocera
  • Malephora
  • Mammillaria
  • Manochlamys
  • Marcelliopsis
  • Marlothistella
  • Matucana
  • Mechowia
  • Mediocactus
  • Melocactus
  • Mesembryanthemum
  • Mesostemma
  • Mestoklema
  • Meyerophytum
  • Micranthocereus
  • Microcnemum
  • Microgynoecium
  • Micromonolepis
  • Microphyes
  • Microtea
  • Mila
  • Minuartia
  • Mirabilis
  • Mitrophyllum
  • Moehringia
  • Moenchia
  • Mollugo
  • Monilaria
  • Monococcus
  • Monocosmium
  • Monolepis
  • Montia
  • Montiopsis
  • Monvillea
  • Morawetzia
  • Mossia
  • Mucronea
  • Muehlenbeckia
  • Muellerolimon
  • Muiria
  • Myosoton
  • Myrtillocactus
  • Namaquanthus
  • Namibia
  • Nananthus
  • Nanophyton
  • Neea
  • Neeopsis
  • Nelia
  • Nelsia
  • Nemacaulis
  • Neoabbottia
  • Neobassia
  • Neobesseya
  • Neobuxbaumia
  • Neocentema
  • Neogontscharovia
  • Neohenricia
  • Neolloydia
  • Neomillspaughia
  • Neopaxia
  • Neoporteria
  • Neoraimondia
  • Neowerdomannia
  • Nitrophila
  • Noaea
  • Nopalea
  • Nopalxochia
  • Normanbokea
  • Nothosaerva
  • Notocactus
  • Nototrichium
  • Nucularia
  • Nyctaginia
  • Nyctocereus
  • Nyssanthes
  • Obregonia
  • Ochotonophila
  • Octopoma
  • Odontophorus
  • Ofaiston
  • Okenia
  • Oophytum
  • Opuntia
  • Oreobliton
  • Oreocereus
  • Oroya
  • Ortegia
  • Orthopterum
  • Orygia
  • Oscularia
  • Osteocarpum
  • Ottosonderia
  • Oxygonum
  • Oxyria
  • Oxytheca
  • Pachycereus
  • Pachycornia
  • Panderia
  • Pandiaka
  • Parapteropyrum
  • Parodia
  • Paronychia
  • Pediocactus
  • Pelecyphora
  • Peniocereus
  • Pentastemonodiscus
  • Pereskia
  • Pereskiopsis
  • Petiveria
  • Petrocoptis
  • Petrorhagia
  • Petrosimonia
  • Pfaffia
  • Pfeiffera
  • Phaeoptilum
  • Pharnaceum
  • Phaulothamnus
  • Phemeranthus
  • Philippiella
  • Philoxerus
  • Phrynella
  • Phyllobolus
  • Physandra
  • Phytolacca
  • Pilosocereus
  • Pinosia
  • Piptoptera
  • Pirinia
  • Pisonia
  • Pisoniella
  • Pleioneura
  • Pleiospilos
  • Plettkea
  • Pleuropetalum
  • Pleuropterantha
  • Plinthus
  • Plumbagella
  • Plumbago
  • Podopterus
  • Pollichia
  • Polpoda
  • Polycarpaea
  • Polycarpon
  • Polycnemum
  • Polygonella
  • Polygonum
  • Polymita
  • Polyrhabda
  • Polytepalum
  • Popoviolimon
  • Portulaca
  • Portulacaria
  • Praecereus
  • Prenia
  • Prepodesma
  • Psammophora
  • Psammosilene
  • Psammotropha
  • Pseudobrownanthus
  • Pseudocerastium
  • Pseudogomphrena
  • Pseudopilocereus
  • Pseudoplantago
  • Pseudorhipsalis
  • Pseudosericocoma
  • Pseudostellaria
  • Psilocaulon
  • Psilotrichopsis
  • Psilotrichum
  • Psylliostachys
  • Pteranthus
  • Pterocactus
  • Pterocereus
  • Pteropyrum
  • Pterostegia
  • Pteroxygonum
  • Ptilotus
  • Pupalia
  • Pycnophyllopsis
  • Pycnophyllum
  • Pyrrhocactus
  • Quaternella
  • Quiabentia
  • Rabiea
  • Ramisia
  • Raphidophyton
  • Rathbunia
  • Rauhocereus
  • Rebutia
  • Reicheella
  • Reichenbachia
  • Rhagodia
  • Rheum
  • Rhinephyllum
  • Rhipsalidopsis
  • Rhipsalis
  • Rhombophyllum
  • Rivina
  • Rosifax
  • Roycea
  • Rubrivena
  • Rumex
  • Rumicastrum
  • Ruprechtia
  • Ruschia
  • Ruschianthemum
  • Ruschianthus
  • Sagina
  • Salicornia
  • Salpianthus
  • Salsola
  • Saltia
  • Samaipaticereus
  • Sanctambrosia
  • Saphesia
  • Saponaria
  • Sarcobatus
  • Sarcocornia
  • Sarcozona
  • Sceletium
  • Schiedea
  • Schindleria
  • Schlechteranthus
  • Schlumbergera
  • Schreiteria
  • Schwantesia
  • Scleranthopsis
  • Scleranthus
  • Scleroblitum
  • Sclerocactus
  • Sclerocephalus
  • Sclerochlamys
  • Sclerolaena
  • Sclerostegia
  • Scopelogena
  • Scopulophila
  • Seguieria
  • Seidlitzia
  • Selenicereus
  • Selinocarpus
  • Selleola
  • Sericocoma
  • Sericocomopsis
  • Sericorema
  • Sericostachys
  • Sesuvium
  • Setiechinopsis
  • Sevada
  • Siamosia
  • Sidotheca
  • Silene
  • Silvaea
  • Skiatophyllum
  • Smicrostigma
  • Spergula
  • Spergularia
  • Sphaerocoma
  • Spinacia
  • Stayneria
  • Stegnosperma
  • Stellaria
  • Stelligera
  • Stenocactus
  • Stenocereus
  • Stenogonum
  • Stephanocereus
  • Stetsonia
  • Stilbanthus
  • Stipulicida
  • Stoeberia
  • Stomatium
  • Strombocactus
  • Strophocactus
  • Suaeda
  • Suckleya
  • Suessenguthiella
  • Sulcorebutia
  • Symmeria
  • Sympegma
  • Synaptophyllum
  • Systenotheca
  • Tacinga
  • Talinella
  • Talinopsis
  • Talinum
  • Tanquana
  • Tecticornia
  • Tegicornia
  • Telephium
  • Teloxys
  • Tetragonia
  • Theleophytum
  • Thelocactus
  • Threlkeldia
  • Thurya
  • Thylacospermum
  • Tidestromia
  • Titanopsis
  • Tournonia
  • Traganopsis
  • Traganum
  • Trianthema
  • Tribulocarpus
  • Trichocereus
  • Trichodiadema
  • Trichostigma
  • Trichuriella
  • Triplaris
  • Tripterocalyx
  • Turbinicactus
  • Uebelinia
  • Uebelmannia
  • Ullucus
  • Vaccaria
  • Vanheerdea
  • Vanzijlia
  • Vasssilczenkoa
  • Velezia
  • Vlokia
  • Volkensinia
  • Weberbauerocereus
  • Weberocereus
  • Weingartia
  • Wilcoxia
  • Wilhelmsia
  • Wilmattea
  • Wittia
  • Woehleria
  • Wooleya
  • Xerosiphon
  • Xerotia
  • Yavia
  • Zaleya
  • Zehntnerella
  • Zeuktophyllum
  • Zuckia
  • Zygocactus
  • Hamameliidae
  • Alnus
  • Altingia
  • Balanops
  • Betula
  • Carpinus
  • Castanea
  • Castanopsis
  • Casuarina
  • Cercidiphyllum
  • Chrysolepis
  • Chunia
  • Colombobalanus
  • Corylopsis
  • Corylus
  • Cyclobalanopsis
  • Dicoryphes
  • Disanthus
  • Distyliopsis
  • Distylium
  • Embolanthera
  • Eucommia
  • Euptlea
  • Eustigma
  • Exbucklandia
  • Fagus
  • Formanodendron
  • Fortunearia
  • Fothergilla
  • Hamamelis
  • Leitneria
  • Liquidambar
  • Lithocarpus
  • Loropetalum
  • Maingaya
  • Matudaea
  • Molinadendron
  • Myrothamnus
  • Mytilaria
  • Neostrearia
  • Noahdendron
  • Nothofagus
  • Ostrearia
  • Ostrya
  • Ostryopsis
  • Parrotia
  • Parrotiopsis
  • Platanus
  • Quercus
  • Rhodoleia
  • Semiliquidambar
  • Sinowilsonia
  • Sycopsis
  • Tetracentron
  • Tetrathyrium
  • Ticodendron
  • Trichocladus
  • Trigonobalanus
  • Trochodendron
  • Dilleniidae
  • Abatia
  • Abdulmajidia
  • Abelmoschus
  • Abobra
  • Aboriella
  • Abutilon
  • Abutilothamnus
  • Acanthocardamum
  • Acanthosicyos
  • Acaulimalva
  • Aceratium
  • Acharia
  • Achudemia
  • Acropogon
  • Acrotrema
  • Acrotriche
  • Actinidia
  • Actinostemma
  • Adansonia
  • Adenanthe
  • Adenarake
  • Adenia
  • Adenoa
  • Adinandra
  • Aegiceras
  • Aesandra
  • Aethiocarpa
  • Aethionema
  • Afrosersalisia
  • Afrostyrax
  • Agallis
  • Agapetes
  • Agarista
  • Agatea
  • Agauria
  • Aguiaria
  • Ahernia
  • Alcea
  • Aldrovandia
  • Allanblackia
  • Allexis
  • Alliaria
  • Allontoma
  • Allosidastrum
  • Allotropa
  • Allowissadula
  • Alniphyllum
  • Alsomitra
  • Althaea
  • Alyogyne
  • Alyssopsis
  • Alyssum
  • Amblyanthopsis
  • Amblyanthus
  • Ambroma
  • Ammosperma
  • Amoreuxia
  • Ampalis
  • Ampelocera
  • Ampelosycios
  • Amphirrhox
  • Anacaona
  • Anagallis
  • Anastatica
  • Anchietea
  • Anchonium
  • Ancistrocarpus
  • Ancistrocladus
  • Ancistrothyrsus
  • Andeimalva
  • Andersonia
  • Andresia
  • Andromeda
  • Androsace
  • Androsiphonia
  • Andrzeiowskia
  • Anelsonia
  • Aningeria
  • Anisodontea
  • Anisoptera
  • Anneslea
  • Anoda
  • Anotea
  • Anthodiscus
  • Anthopteropsis
  • Anthopterus
  • Antiaris
  • Antiaropsis
  • Antistrophe
  • Apacheria
  • Apatzingania
  • Apeiba
  • Aphaerema
  • Aphananthe
  • Aphloia
  • Aphragmus
  • Aplanodes
  • Apodanthera
  • Apophyllum
  • Apteroperma
  • Arabidella
  • Arabidopsis
  • Arabis
  • Arbutus
  • Archboldiodendron
  • Archeria
  • Archiboehmeria
  • Archytaea
  • Arctostaphylos
  • Arctous
  • Arcyosperma
  • Ardisia
  • Ardisiandra
  • Argania
  • Aristotelia
  • Armoracia
  • Artocarpus
  • Aschersoniodoxa
  • Asperuginoides
  • Asta
  • Asteranthos
  • Asterolinon
  • Asteropeia
  • Asterophorum
  • Asterotrichion
  • Astroloma
  • Astrothalamus
  • Astyria
  • Atamisquea
  • Atelanthera
  • Athysanus
  • Aubregrinia
  • Aubrieta
  • Aulandra
  • Aurinia
  • Australina
  • Austrogambeya
  • Autranella
  • Ayenia
  • Azara
  • Bachmannia
  • Badula
  • Bagassa
  • Baijiania
  • Baileyoxylon
  • Baillonella
  • Baimashania
  • Bakeridesia
  • Ballantinia
  • Balthasaria
  • Bambekea
  • Banara
  • Barbarea
  • Barbeya
  • Barringtonia
  • Barteria
  • Bartholomaea
  • Basananthe
  • Bastardia
  • Bastardiastrum
  • Bastardiopsis
  • Batesimalva
  • Batocarpus
  • Beccariella
  • Begonia
  • Bejaria
  • Belencita
  • Bembicia
  • Bembiciopsis
  • Benincasa
  • Bennettiodendron
  • Bequaertiodendron
  • Berberidopsis
  • Bergia
  • Beringia
  • Berneuxia
  • Bernoullia
  • Berrya
  • Berteroa
  • Berteroella
  • Bertholletia
  • Billieturnera
  • Biscutella
  • Biswarea
  • Bivinia
  • Bivonaea
  • Bixa
  • Blaeria
  • Blastemanthus
  • Bleekrodea
  • Blennodia
  • Blumenbachia
  • Boechera
  • Boehmeria
  • Bolbostemma
  • Boleum
  • Bombacopsis
  • Bombax
  • Bonnetia
  • Boreava
  • Bornmuellera
  • Borodinia
  • Borthwickia
  • Boscia
  • Bosqueiopsis
  • Botscantzevia
  • Brachycarpaea
  • Brachychiton
  • Brachyloma
  • Brackenridgea
  • Brandegea
  • Brassica
  • Braya
  • Brayopsis
  • Brazzeia
  • Breviea
  • Briquetia
  • Brosinum
  • Brossardia
  • Broussonetia
  • Brownlowia
  • Bruckenthalia
  • Bruinsmia
  • Bryanthus
  • Bryocarpum
  • Bryonia
  • Buchholzia
  • Buchingera
  • Buchnerodendron
  • Budawangia
  • Buhsea
  • Bunias
  • Burckella
  • Bureavella
  • Burretiodendron
  • Byblis
  • Byrsanthus
  • Byttneria
  • Cadaba
  • Caiophora
  • Cakile
  • Calantica
  • Calepina
  • Callirhoe
  • Calluna
  • Caloncoba
  • Calophyllum
  • Calopteryx
  • Calycophysum
  • Calyculogygas
  • Calymmatium
  • Calyptraemalva
  • Camelina
  • Camelinopsis
  • Camellia
  • Camptostemon
  • Camptostylus
  • Campylospermum
  • Cannabis
  • Capparis
  • Capsella
  • Capurodendron
  • Caracasia
  • Caraipa
  • Cardamine
  • Cardaminopsis
  • Cardaria
  • Careya
  • Carica
  • Carinavalva
  • Cariniana
  • Carpoceras
  • Carpodiptera
  • Carpotroche
  • Carrichtera
  • Carrierea
  • Caryocar
  • Casearia
  • Cassiope
  • Castilla
  • Catadysia
  • Catenulina
  • Catostemma
  • Caulanthus
  • Caulostramina
  • Cavanillesia
  • Cavendishia
  • Cayaponia
  • Caylusea
  • Cecropia
  • Ceiba
  • Celtis
  • Cenocentrum
  • Centunculus
  • Cephalohibiscus
  • Cephalopentandra
  • Ceratiola
  • Ceratocnemum
  • Ceratosanthes
  • Ceratosicyos
  • Ceratostema
  • Ceriosperma
  • Cespedesia
  • Cevallia
  • Chaetachme
  • Chalcanthus
  • Chalema
  • Chamabainia
  • Chamaedaphne
  • Chamira
  • Chartoloma
  • Cheesemania
  • Cheilotheca
  • Cheirolaena
  • Chiangiodendron
  • Chichicaste
  • Chimaphila
  • Chinanthodendron
  • Chlamydocola
  • Chlorocarpa
  • Chlorocrambe
  • Chorisia
  • Chorispora
  • Choristemon
  • Chosenia
  • Christiana
  • Christolea
  • Chromolucuma
  • Chrysobraya
  • Chrysochamelina
  • Chrysochlamys
  • Chrysophyllum
  • Chydenanthus
  • Cienfuegosia
  • Cionosicyos
  • Cistus
  • Cithareloma
  • Citrullus
  • Cladostemon
  • Cladothamnus
  • Clappertonia
  • Clarisia
  • Clastopus
  • Clausia
  • Clavija
  • Clematoclethra
  • Cleome
  • Cleomella
  • Clethra
  • Cleyera
  • Cliftonia
  • Clusia
  • Clusiella
  • Clypeola
  • Coccinia
  • Cochlearia
  • Cochlospermum
  • Codonochlamys
  • Coelonema
  • Coelophragmus
  • Coelostegia
  • Cogniauxia
  • Coincya
  • Cola
  • Coleanthera
  • Colona
  • Coluteocarpus
  • Comarostaphylis
  • Combretodendron
  • Commersonia
  • Conandrium
  • Conostephium
  • Corallocarpus
  • Corbassona
  • Corchoropsis
  • Corchorus
  • Cordyloblaste
  • Cordylocarpus
  • Corema
  • Coringia
  • Coris
  • Coronopus
  • Cortusa
  • Corynostylis
  • Corythophora
  • Cosmelia
  • Costera
  • Cotylelobium
  • Cotylonychia
  • Couratari
  • Couroupita
  • Coussapoa
  • Craibiodendron
  • Craigia
  • Crambe
  • Crambella
  • Crateranthus
  • Crateva
  • Cratoxylum
  • Cremastopus
  • Cremolobus
  • Crinodendron
  • Cristaria
  • Crocanthemum
  • Croninia
  • Crossosoma
  • Crossostemma
  • Crucihimalaya
  • Cryptospora
  • Ctenardisia
  • Ctenolepis
  • Cucumella
  • Cucumeropsis
  • Cucumis
  • Cucurbita
  • Cucurbitella
  • Cudrania
  • Cullenia
  • Cuphonotus
  • Curatella
  • Cusickiella
  • Cyathodes
  • Cyathopsis
  • Cybianthus
  • Cyclamen
  • Cyclanthera
  • Cyclantheropsis
  • Cycloptychis
  • Cylicomorpha
  • Cymatocarpus
  • Cyphocardamum
  • Cypholophus
  • Cyrilla
  • Daboecia
  • Dactylaena
  • Dactyliandra
  • Dactylocardamum
  • Dasylepis
  • Datisca
  • Davilla
  • Debregeasia
  • Decaphalangium
  • Decaptera
  • Decaschistia
  • Decatoca
  • Decorsella
  • Degenia
  • Deherainia
  • Deidamia
  • Delpinophytum
  • Delpydora
  • Demosthenesia
  • Dendrocnide
  • Dendroleandria
  • Dendrosicyos
  • Dendrosida
  • Descurainia
  • Desideria
  • Desplatsia
  • Dhofaria
  • Dialyceras
  • Diapensia
  • Dicarpidium
  • Dicellostyles
  • Diceratella
  • Dichasianthus
  • Dicoelospermum
  • Dicraspidia
  • Dictyophragmus
  • Didesmandra
  • Didesmus
  • Didonica
  • Didymodoxa
  • Didymophysa
  • Diegodendron
  • Dielsiocharis
  • Dieterlea
  • Dilkea
  • Dillenia
  • Dilophia
  • Dimorphanthera
  • Dimorphocarpa
  • Diogenesia
  • Dionaea
  • Dioncophyllum
  • Dionysia
  • Diospyros
  • Diplarche
  • Diplocyclos
  • Diplodiscus
  • Diploknema
  • Diploon
  • Diplotaxis
  • Diplycosia
  • Dipoma
  • Dipterocarpus
  • Dipterygium
  • Diptychocarpus
  • Dirhamphis
  • Discocalyx
  • Discocnide
  • Dissomeria
  • Disterigma
  • Dithyrea
  • Dodecatheon
  • Dolichirhynchus
  • Doliocarpus
  • Dombeya
  • Donella
  • Dontostemon
  • Dorstenia
  • Douepia
  • Douglasia
  • Dovyalis
  • Doyerea
  • Draba
  • Drabastrum
  • Drabopsis
  • Dracophyllum
  • Droguetia
  • Drosera
  • Drosophyllum
  • Dryobalanops
  • Dryopetalon
  • Duboscia
  • Dubouzetia
  • Durio
  • Dystovomita
  • Eberhardtia
  • Ecballium
  • Ecclinusa
  • Echinocystis
  • Echinopepon
  • Edgaria
  • Efulensia
  • Eigia
  • Elaeocarpus
  • Elaeoluma
  • Elateriopsis
  • Elatine
  • Elatostema
  • Elburzia
  • Eleutherandra
  • Eleutherostylis
  • Eliaea
  • Elingamita
  • Elliottia
  • Elvasia
  • Embellia
  • Emblemantha
  • Empetrum
  • Enarthrocarpus
  • Endodesmia
  • Englerocharis
  • Englerophytum
  • Enkianthus
  • Entelea
  • Epacris
  • Epigaea
  • Erblichia
  • Eremalche
  • Eremobium
  • Eremoblastus
  • Eremodraba
  • Eremolaena
  • Eremophyton
  • Eribroma
  • Erica
  • Ericinella
  • Erinocarpus
  • Eriolaena
  • Eriotheca
  • Ermania
  • Ermaniopsis
  • Erophila
  • Eruca
  • Erucaria
  • Erucastrum
  • Erysimum
  • Erythropsis
  • Erythrospermum
  • Eschweilera
  • Euadenia
  • Eubotrys
  • Euceraea
  • Euclea
  • Euclidium
  • Eucnide
  • Eudema
  • Eunomia
  • Eureiandra
  • Eurya
  • Eurycarpus
  • Euryodendron
  • Euthemis
  • Eutrema
  • Euzomodendron
  • Excentrodendron
  • Farsetia
  • Fatoua
  • Faucherea
  • Fevillea
  • Fezia
  • Fibigia
  • Ficalhoa
  • Ficus
  • Findlaya
  • Fioria
  • Firmiana
  • Fittingia
  • Flacourtia
  • Fleurydora
  • Foetidia
  • Foleyola
  • Forchhammeria
  • Forsskaolea
  • Fortuynia
  • Fouquiera
  • Franciscodendron
  • Frankenia
  • Franklinia
  • Fremontodendron
  • Freziera
  • Froesia
  • Fryxellia
  • Fuertesia
  • Fumana
  • Fusispermum
  • Galax
  • Galitzkya
  • Gambeya
  • Garcinia
  • Gaultheria
  • Gaya
  • Gaylussacia
  • Geissanthus
  • Gentlea
  • Geococcus
  • Gerrardanthus
  • Gerrardina
  • Gesnouinia
  • Gibbsia
  • Gilesia
  • Girardinia
  • Gironniera
  • Glaribraya
  • Glastaria
  • Glaucocarpum
  • Glaux
  • Gloeospermum
  • Glossopetalon
  • Glossostemon
  • Gluema
  • Glyphaea
  • Godoya
  • Goethalsia
  • Goethea
  • Goldbachia
  • Gomphia
  • Gomphogyne
  • Gonocalyx
  • Gonostegia
  • Gordonia
  • Gorodkovia
  • Gossypioides
  • Gossypiospermum
  • Gossypium
  • Graellsia
  • Grammatocarpus
  • Grammosperma
  • Grandidiera
  • Grewia
  • Grias
  • Gronovia
  • Grubbia
  • Guazuma
  • Guichenotia
  • Guillenia
  • Guiraoa
  • Gurania
  • Guraniopsis
  • Gustavia
  • Guthriea
  • Gymnopetalum
  • Gymnorinorea
  • Gynandropsis
  • Gynatrix
  • Gynocardia
  • Gynophorea
  • Gynostemma
  • Gyranthera
  • Gyrotaenia
  • Habropetalum
  • Hainania
  • Halesia
  • Halimium
  • Halimolobos
  • Halosicyos
  • Hampea
  • Hanburia
  • Hannafordia
  • Haploclathra
  • Haptocarpum
  • Harmsia
  • Harmsiodoxa
  • Haroldiella
  • Harungana
  • Hasseltia
  • Hasseltiopsis
  • Heberdenia
  • Hecatostemon
  • Hedinia
  • Heldreichia
  • Helianthemum
  • Helianthostylis
  • Helicostylis
  • Helicteres
  • Helicteropsis
  • Heliocarpus
  • Heliophila
  • Helmiopsiella
  • Helmiopsis
  • Helmontia
  • Hemicrambe
  • Hemilophia
  • Hemiptelea
  • Hemiscolopia
  • Hemitomes
  • Hemsleya
  • Herissantia
  • Heritiera
  • Hermannia
  • Herpetospermum
  • Herrania
  • Hesperis
  • Hesperocnide
  • Heterodraba
  • Hexaptera
  • Hibbertia
  • Hibiscadelphus
  • Hibiscus
  • Hildegardia
  • Hillebrandia
  • Hirschfeldia
  • Hochreutinera
  • Hodgsonia
  • Hoheria
  • Hollermayera
  • Hollrungia
  • Holoptelea
  • Homaliopsis
  • Homalium
  • Hopea
  • Hoplestigma
  • Hormathophylla
  • Hornungia
  • Horsfordia
  • Horwoodia
  • Hottonia
  • Howittia
  • Huberodendron
  • Hudsonia
  • Hugueninia
  • Huidobria
  • Hullettia
  • Humbertianthus
  • Humbertiella
  • Humulus
  • Huodendron
  • Hyalocalyx
  • Hybanthus
  • Hydnocarpus
  • Hydrogaster
  • Hymenandra
  • Hymenolobus
  • Hymenophysa
  • Hymenthera
  • Hypericum
  • Ianhedgea
  • Iberis
  • Ibervillea
  • Idahoa
  • Idertia
  • Idesia
  • Idria
  • Iliamna
  • Indofevillea
  • Indosinia
  • Indovethia
  • Inhambanella
  • Iodanthus
  • Ionopsidium
  • Irenepharsus
  • Isatis
  • Ischnocarpus
  • Iskandera
  • Isodendron
  • Isomeris
  • Isonandra
  • Iteiluma
  • Iti
  • Itoa
  • Ituridendron
  • Ivania
  • Jacaratia
  • Jacquinia
  • Jarandersonia
  • Jarilla
  • Julostylis
  • Jumelleanthus
  • Kalmia
  • Kalmiopsis
  • Kaufmannia
  • Kayea
  • Kearnemalvastrum
  • Kedrostis
  • Keraudrenia
  • Kernera
  • Kielmeyera
  • Kiggelaria
  • Killipiella
  • Kissenia
  • Kitaibela
  • Klaprothia
  • Kleinhovia
  • Koeberlinia
  • Kokia
  • Kosteletzkya
  • Kostermansia
  • Krapovickasia
  • Kremeriella
  • Krukoviella
  • Kydia
  • Labisia
  • Labourdonnaisia
  • Labramia
  • Lachnocapsa
  • Lachnoloma
  • Lacistema
  • Lacurania
  • Laetia
  • Lagenaria
  • Lagunaria
  • Laportea
  • Lasiochlamys
  • Lasiopetalum
  • Lateropora
  • Lavatera
  • Lawrencia
  • Leavenworthia
  • Lebebanthus
  • Lebronnecia
  • Lebrunia
  • Lecanophora
  • Lecanthus
  • Lechea
  • Lecomtedoxa
  • Lecythis
  • Ledothamnus
  • Ledum
  • Leiophylum
  • Leiospora
  • Lemurosicyos
  • Leonia
  • Lepidium
  • Lepidostemon
  • Leptaleum
  • Leptolaena
  • Leptonychia
  • Leptostylis
  • Lesquerella
  • Letestua
  • Leucopogon
  • Leucosyke
  • Leucothoe
  • Lianthus
  • Lignariella
  • Lindackeria
  • Lissanthe
  • Lithodraba
  • Litwinowia
  • Loasa
  • Lobularia
  • Loewia
  • Loheria
  • Loiseuleria
  • Lonchophora
  • Lophira
  • Lopimia
  • Lorostemon
  • Loxostemon
  • Lozanella
  • Lozania
  • Ludia
  • Luehea
  • Lueheopsis
  • Luffa
  • Lunania
  • Lunaria
  • Luxemburgia
  • Lycocarpus
  • Lyonia
  • Lyrocarpa
  • Lysimachia
  • Lysinema
  • Lysiosepalum
  • Macleania
  • Maclura
  • Macnabia
  • Macrohasseltia
  • Macropodium
  • Macrostelia
  • Madhuca
  • Maerua
  • Maesa
  • Mahurea
  • Maillardia
  • Malacantha
  • Malachra
  • Malacothamnus
  • Malaisia
  • Malcolmia
  • Malea
  • Malesherbia
  • Malope
  • Malva
  • Malvastrum
  • Malvaviscus
  • Malvella
  • Mammea
  • Mancoa
  • Manilkara
  • Mansonia
  • Maoutia
  • Maquira
  • Marah
  • Marcgravia
  • Marcgraviastrum
  • Maresia
  • Marila
  • Marquesia
  • Mathewsia
  • Mathurina
  • Matisia
  • Matthiola
  • Maxwellia
  • Mayanaea
  • Mayna
  • Medusagyne
  • Megacarpaea
  • Megadenia
  • Megatritheca
  • Megistostegium
  • Melancium
  • Melchiora
  • Melhania
  • Melichrus
  • Melicytus
  • Melliodendron
  • Melochia
  • Melothria
  • Melothrianthus
  • Meniscogyne
  • Menkea
  • Menonvillea
  • Mentzelia
  • Menziesia
  • Mesogyne
  • Mesua
  • Metatrophis
  • Meximalva
  • Microcos
  • Microlepidium
  • Micropholis
  • Microsechium
  • Microstigma
  • Microsysymbrium
  • Milicia
  • Mimusops
  • Mitrastylus
  • Mitrostemma
  • Mocquerysia
  • Modiola
  • Modiolastrum
  • Mollia
  • Momordica
  • Moneses
  • Monoporandra
  • Monoporus
  • Monotes
  • Monotoca
  • Monotropa
  • Monotropastrum
  • Monotropsis
  • Monteiroa
  • Montrouzieria
  • Morettia
  • Moricandia
  • Moriera
  • Moringa
  • Morisia
  • Morisonia
  • Moronobea
  • Mortoniodendron
  • Morus
  • Muellerargia
  • Mukia
  • Muntigia
  • Murbeckiella
  • Muricaria
  • Musanga
  • Myagrum
  • Mycerinus
  • Myrianthus
  • Myricaria
  • Myriocarpa
  • Myrmecosicyos
  • Myrsine
  • Nanocnide
  • Napaea
  • Napoleanaea
  • Nasa
  • Nasturtiopsis
  • Nasturtium
  • Naucleopsis
  • Nayariophyton
  • Neckia
  • Needhamiella
  • Neesia
  • Neoalsomitra
  • Neobaclea
  • Neobalanocarpus
  • Neobrittonia
  • Neobuchia
  • Neodillenia
  • Neodistemon
  • Neohemsleya
  • Neohumbertiella
  • Neolemonniera
  • Neomartinella
  • Neomazia
  • Neopilea
  • Neopringlea
  • Neoptychocarpus
  • Neoregniella
  • Neosprucea
  • Neotatea
  • Neotchihatchewia
  • Neotessmannia
  • Neothorelia
  • Neotorularia
  • Neraudia
  • Nerisyrenia
  • Neslia
  • Nesogordonia
  • Nesoluma
  • Neuontobotrys
  • Nevada
  • Niemeyera
  • Noccaea
  • Noisettia
  • Norantea
  • Northia
  • Nothoalsomitra
  • Nothocnide
  • Notoceras
  • Notopora
  • Notothlaspi
  • Nototriche
  • Obetia
  • Ochna
  • Ochradenus
  • Ochrocarpos
  • Ochroma
  • Ochrothallus
  • Ochthodium
  • Octoceras
  • Octolobus
  • Octomeles
  • Odosicyos
  • Oedematopus
  • Oligarrhena
  • Oligomeris
  • Olimarabidopsis
  • Olmediella
  • Omphalocarpum
  • Omphalogramma
  • Oncoba
  • Oncostemum
  • Onuris
  • Ophiobotrys
  • Oreanthes
  • Oreocnide
  • Oreoloma
  • Oreophyton
  • Oreosyce
  • Ornithocarpa
  • Ornithostaphylos
  • Orthaea
  • Orthilia
  • Orthion
  • Orychophragmus
  • Osmelia
  • Otocarpus
  • Oubanguia
  • Oudneya
  • Ouratea
  • Oxydendrum
  • Oxystylis
  • Pachira
  • Pachycladon
  • Pachymitus
  • Pachynema
  • Pachyphragma
  • Pachypterygium
  • Pachystela
  • Pachytrophe
  • Paeonia
  • Pakaraimaea
  • Palaquium
  • Palaua
  • Pamphilia
  • Pangium
  • Paradombeya
  • Paramelhania
  • Parartocarpus
  • Parashorea
  • Parasicyos
  • Parasponia
  • Parastyrax
  • Parathesis
  • Paratrophis
  • Parietaria
  • Parlatoria
  • Parodiodoxa
  • Parolinia
  • Paropsia
  • Paropsiopsis
  • Parrya
  • Parryodes
  • Passiflora
  • Patinoa
  • Pavonia
  • Payena
  • Paypayrola
  • Paysonia
  • Pegaeophyton
  • Pelleciera
  • Pellegrinia
  • Pelletiera
  • Pellionia
  • Peltaea
  • Peltaria
  • Peltariopsis
  • Penelopeia
  • Pennellia
  • Pentace
  • Pentachlaena
  • Pentachondra
  • Pentadesmia
  • Pentadiplandra
  • Pentamerista
  • Pentapetes
  • Pentaphylax
  • Pentaplaris
  • Peponium
  • Peponopsis
  • Perebia
  • Peridiscus
  • Peripentadenia
  • Periptera
  • Perissocarpa
  • Pernettya
  • Pernettyopsis
  • Perrierodendron
  • Perrierophytum
  • Petalonyx
  • Petelotiella
  • Peterodendron
  • Petiniotia
  • Petrocallis
  • Phaeonychium
  • Phenax
  • Philacra
  • Philippia
  • Phlebolobium
  • Phlegmatospermum
  • Phoenicaulis
  • Phragmocarpidium
  • Phragmotheca
  • Phyllobotryum
  • Phylloclinium
  • Phyllodoce
  • Phyllostylon
  • Phymosia
  • Physalidium
  • Physaria
  • Physena
  • Physocardamum
  • Physoptychis
  • Physorrhynchus
  • Physostemon
  • Pichonia
  • Pieris
  • Pierrina
  • Pilea
  • Pilosperma
  • Pineda
  • Pinzona
  • Pipturus
  • Piriqueta
  • Pityopus
  • Plagianthus
  • Plagioceltis
  • Plagiopteron
  • Plakothira
  • Planchonella
  • Planchonia
  • Planera
  • Planodes
  • Platonia
  • Platycraspedum
  • Plecospermum
  • Pleiomeris
  • Pleuranthodendron
  • Pleuricospora
  • Pleuroridgea
  • Ploiarium
  • Plutarchia
  • Podandrogyne
  • Poecilandra
  • Poeciloneuron
  • Poggea
  • Poikilospermum
  • Poilanedora
  • Polanisia
  • Poliothyrsis
  • Polyclathra
  • Polyclita
  • Polyctenium
  • Polypsecadium
  • Polyspora
  • Pomatosace
  • Populus
  • Posadaea
  • Poulsenia
  • Poulzolzia
  • Pourouma
  • Pouteria
  • Pradosia
  • Praecitrullus
  • Prainea
  • Priamosia
  • Primula
  • Pringlea
  • Prionotes
  • Prionotrichon
  • Pritzelago
  • Prockia
  • Prockiopsis
  • Procris
  • Psammisia
  • Pseudabutilon
  • Pseuderucaria
  • Pseudoarabidopsis
  • Pseudobombax
  • Pseudocamelina
  • Pseudoclausia
  • Pseudocorchorus
  • Pseudocyclanthera
  • Pseudofortuynia
  • Pseudolmedia
  • Pseudopachystela
  • Pseudoscolopia
  • Pseudosicydium
  • Pseudosmelia
  • Pseudovesicaria
  • Psiguria
  • Psorospermum
  • Psychine
  • Pteroceltis
  • Pterocymbium
  • Pteropepon
  • Pterosicyos
  • Pterospermum
  • Pterospora
  • Pterostyrax
  • Pterygiosperma
  • Pterygostemon
  • Pterygota
  • Ptilotrichum
  • Puccionia
  • Pugionium
  • Purdiaea
  • Pycnandra
  • Pycnoplinthopsis
  • Pycnoplinthus
  • Pyramidium
  • Pyrenaria
  • Pyriluma
  • Pyrola
  • Pyxidanthera
  • Quapoya
  • Quararibaea
  • Quezeliantha
  • Quiina
  • Radyera
  • Raffenaldia
  • Randonia
  • Rapanea
  • Raphanorhyncha
  • Raphanus
  • Raphidiocystis
  • Rapistrum
  • Rawsonia
  • Rayleya
  • Reaumuria
  • Reboudia
  • Redovskia
  • Reevesia
  • Rehderodendron
  • Reseda
  • Rhabdophyllum
  • Rhamnoluma
  • Rhaptopetalum
  • Rheedia
  • Rhizobotrya
  • Rhododendron
  • Rhodognaphalon
  • Rhodolaena
  • Rhodothamnus
  • Rhopalocarpus
  • Rhynchosida
  • Rhytidanthera
  • Richea
  • Ricotia
  • Rinorea
  • Rinoreocarpus
  • Ritchea
  • Robeschia
  • Robinsonella
  • Rojasimalva
  • Rollinsia
  • Romanschulzia
  • Roribula
  • Roripella
  • Rorippa
  • Rousselia
  • Ruizia
  • Rulingia
  • Rupicola
  • Rusbya
  • Ruthalicia
  • Ruyschia
  • Ryania
  • Ryparosa
  • Rytidocarpus
  • Rytidostylis
  • Sadiria
  • Salix
  • Sameraria
  • Samolus
  • Samyda
  • Sandbergia
  • Santomasia
  • Sarcaulus
  • Sarcochlamys
  • Sarcodes
  • Sarcodraba
  • Sarcolaena
  • Sarcopera
  • Sarcopilea
  • Sarcosperma
  • Satyria
  • Saurauia
  • Sauvagesia
  • Savignya
  • Scambopus
  • Scaphium
  • Scaphocalyx
  • Scaphopetalum
  • Schima
  • Schimpera
  • Schismocarpus
  • Schivereckia
  • Schizocarpum
  • Schizocodon
  • Schizolaena
  • Schizopepon
  • Schizopetalum
  • Schlechteria
  • Schlechterina
  • Schoenocrambe
  • Schoutenia
  • Schouwia
  • Schumacheria
  • Schuurmansia
  • Schuurmansiella
  • Schwartzia
  • Schweiggeria
  • Scleronema
  • Scoliaxon
  • Scolopia
  • Scottelia
  • Scyphanthus
  • Scyphostegia
  • Scyphosyce
  • Scytopetalum
  • Sebertia
  • Sechiopsis
  • Sechium
  • Selenia
  • Selysia
  • Semiramisia
  • Senra
  • Septotheca
  • Sericolea
  • Seringia
  • Sesamoides
  • Setchellanthus
  • Seyrigia
  • Shorea
  • Shortia
  • Sibara
  • Sibaropsis
  • Sicana
  • Sicrea
  • Sicydium
  • Sicyos
  • Sicyosperma
  • Sida
  • Sidalcea
  • Sidasodes
  • Sidastrum
  • Sideroxylon
  • Silicularia
  • Sinapidendron
  • Sinapsis
  • Sinia
  • Sinojackia
  • Sinosideroxylon
  • Sinosophiopsis
  • Siolmatra
  • Siphonandra
  • Siraitia
  • Sisymbrella
  • Sisymbriopsis
  • Sisymbrium
  • Sladenia
  • Sloanea
  • Sloetiopsis
  • Smeathmannia
  • Smelowskia
  • Sobolevkia
  • Sohms-laubachia
  • Soldanella
  • Soleirolia
  • Solena
  • Solonia
  • Sophiopsis
  • Sorocea
  • Souroubea
  • Soyauxia
  • Sparattosyce
  • Sparmannia
  • Sphaeralcea
  • Sphaerocardamum
  • Sphenotoma
  • Sphyrospermum
  • Spirorhynchus
  • Spirorrhynchus
  • Spirotheca
  • Sprengelia
  • Spryginia
  • Sredinkya
  • Stachyurus
  • Staintoniella
  • Stanfordia
  • Stanleya
  • Stapfiella
  • Stemonoporus
  • Stenopetalum
  • Sterculia
  • Sterigmostemum
  • Steriphoma
  • Stevenia
  • Stewartia
  • Stimpsonia
  • Stixis
  • Strasburgeria
  • Straussiella
  • Streblus
  • Streptanthella
  • Streptanthus
  • Streptoloma
  • Streptopetalum
  • Streptothamnus
  • Stroganowia
  • Stubendorffia
  • Stylogyne
  • Styphelia
  • Styrax
  • Subularia
  • Succowia
  • Symbegonia
  • Symphonia
  • Symphyochlamys
  • Symplococarpon
  • Symplocos
  • Synardisia
  • Synsepalum
  • Synstemon
  • Synthlipsis
  • Tahitia
  • Tamarix
  • Tapeinosperma
  • Taphrospermum
  • Taraktogenos
  • Tarasa
  • Tarrietia
  • Tauscheria
  • Tecunumania
  • Teesdalia
  • Teesdaliopsis
  • Telfairia
  • Tepuia
  • Ternstroemia
  • Testulea
  • Tetracera
  • Tetracme
  • Tetracmidion
  • Tetralix
  • Tetrameles
  • Tetramerista
  • Tetrapathaea
  • Tetrardisia
  • Tetrasida
  • Tetrathylacium
  • Thellungiella
  • Thelypodiopsis
  • Thelypodium
  • Themistoclesia
  • Theobroma
  • Theophrasta
  • Therorhodion
  • Thespesia
  • Thespesiopsis
  • Thibaudia
  • Thladiantha
  • Thlaspeocarpa
  • Thlaspi
  • Thomasia
  • Thornea
  • Thylachium
  • Thysanocarpus
  • Thysanostemon
  • Tieghemella
  • Tilia
  • Tirania
  • Tisonia
  • Torularia
  • Touchardia
  • Touroulia
  • Tovomita
  • Tovomitopsis
  • Trachystoma
  • Treculia
  • Trema
  • Triadenum
  • Trichadenia
  • Trichochiton
  • Trichospermum
  • Trichostephania
  • Trichostephanus
  • Trichotolinum
  • Tricliceras
  • Tricosanthes
  • Tricyclandra
  • Tridesmostemon
  • Trientalis
  • Trilepisium
  • Trimeria
  • Triphyophyllum
  • Triplochiton
  • Triumfetta
  • Trochetia
  • Trochetiopsis
  • Trochiscus
  • Trochocarpa
  • Trochomeria
  • Trochomeriopsis
  • Trophis
  • Tropidocarpum
  • Trouettea
  • Trymatococcus
  • Tsebona
  • Tsusiophyllum
  • Tuberaria
  • Tulestea
  • Tumacoca
  • Turnera
  • Turritis
  • Tyleria
  • Uladendron
  • Ulmus
  • Ungeria
  • Upuna
  • Uranodactylus
  • Urena
  • Urera
  • Urocarpidium
  • Urtica
  • Utleya
  • Utsetela
  • Vaccinium
  • Vallea
  • Vaseyanthus
  • Vasivaea
  • Vateria
  • Vateriopsis
  • Vatica
  • Vausagesia
  • Veeresia
  • Vegaea
  • Velascoa
  • Vella
  • Villebrunea
  • Vincentella
  • Vinticena
  • Viola
  • Viridivia
  • Visnea
  • Visnia
  • Vitaliana
  • Vitellaria
  • Vitellariopsis
  • Wallacea
  • Wallenia
  • Waltheria
  • Warea
  • Weberbauera
  • Wercklea
  • Werdermannia
  • Whittonia
  • Wilbrandia
  • Wildemaniodoxa
  • Winklera
  • Wislizenia
  • Wissadula
  • Woollsia
  • Wormskioldia
  • Xantolis
  • Xerodraba
  • Xerosicyos
  • Xylococcus
  • Xylolaena
  • Xylopodia
  • Xylosma
  • Xylotheca
  • Yinshania
  • Zanonia
  • Zehneria
  • Zelkova
  • Zenobia
  • Zerdana
  • Zeyherella
  • Zilla
  • Zombitsia
  • Zuelania
  • Zygosicyos
  • Rosiidae
  • Abarema
  • Abrophyllum
  • Abrus
  • Acacia
  • Acaena
  • Acalypha
  • Acanthella
  • Acanthosyris
  • Acanthothamnus
  • Acareosperma
  • Acca
  • Accara
  • Acer
  • Acidocroton
  • Acidonia
  • Acidoton
  • Acioa
  • Aciotis
  • Aciphylla
  • Acisanthera
  • Acmadenia
  • Acmanthera
  • Acmena
  • Acmenosperma
  • Acmispon
  • Acomastylis
  • Acosmium
  • Acradenia
  • Acridocarpus
  • Acrocarpus
  • Acronema
  • Acronychia
  • Acrophyllum
  • Acsmithia
  • Actephila
  • Actinanthella
  • Actinocheita
  • Actinodium
  • Actinolema
  • Actinostemon
  • Actinotus
  • Adelia
  • Adelobotrys
  • Adelphia
  • Adenandra
  • Adenanthera
  • Adenanthos
  • Adenaria
  • Adenocarpus
  • Adenochlaena
  • Adenocline
  • Adenodolichos
  • Adenolobus
  • Adenopeltis
  • Adenophaedra
  • Adenopodia
  • Adenosciadium
  • Adenostoma
  • Adesmia
  • Adiscanthus
  • Adolphia
  • Adriana
  • Adromischus
  • Aegle
  • Aeglopsis
  • Aegopodium
  • Aenictophyton
  • Aenigmatanthera
  • Aeonium
  • Aerisilvaea
  • Aeschynomene
  • Aesculus
  • Aetanthus
  • Aethusa
  • Aetoxylon
  • Affonsea
  • Afgekia
  • Afraegle
  • Aframmi
  • Afrocarum
  • Afrocrania
  • Afroligusticum
  • Afrosison
  • Afrotrewia
  • Afzelia
  • Aganope
  • Agastachys
  • Agasyllis
  • Agathosma
  • Agelaea
  • Agelanthus
  • Aglaia
  • Agonandra
  • Agonis
  • Agrimonia
  • Agrocharis
  • Agrostistachys
  • Aichryson
  • Ailanthus
  • Ainsworthia
  • Airyantha
  • Aistopetalum
  • Akania
  • Alangium
  • Alatococcus
  • Albizia
  • Albovia
  • Alchemilla
  • Alchornea
  • Alchorneopsis
  • Aldina
  • Alectryon
  • Alepidea
  • Alepis
  • Aletes
  • Aleurites
  • Alexa
  • Alfaroa
  • Algernonia
  • Alhagi
  • Alicia
  • Alistylus
  • Allantospermum
  • Allocassine
  • Allomaieta
  • Allomorphia
  • Alloneuron
  • Allophylus
  • Allosanthus
  • Allosyncarpia
  • Alloxylon
  • Almaleea
  • Almeidea
  • Alococarpum
  • Alphandia
  • Alphitonia
  • Alsodeiopsis
  • Alvaradoa
  • Alvimiantha
  • Alysicarpus
  • Alzatea
  • Amanoa
  • Amaroria
  • Ambilobea
  • Amblygonocarpus
  • Amburana
  • Amelanchier
  • Amesiodendron
  • Amherstia
  • Amicia
  • Ammannia
  • Ammi
  • Ammodaucus
  • Ammodendron
  • Ammoides
  • Ammopiptanthus
  • Ammoselinum
  • Amomyrtella
  • Amomyrtus
  • Amorimia
  • Amorpha
  • Ampelocissus
  • Ampelopsis
  • Ampelozizyphus
  • Amperea
  • Amphiblemma
  • Amphicarpaea
  • Amphimas
  • Amphipterygium
  • Amphithalea
  • Amphorocalyx
  • Amphorogyne
  • Amyema
  • Amygdalus
  • Amylotheca
  • Amyrea
  • Amyris
  • Amyxa
  • Anacardium
  • Anacolosa
  • Anadenanthera
  • Anaectocalyx
  • Anagyris
  • Anakasia
  • Anarthrophyllum
  • Ancistrotropis
  • Andira
  • Andrachne
  • Androcalymma
  • Androstachys
  • Androtium
  • Anerincleistus
  • Anetholea
  • Anethum
  • Aneulophus
  • Angasomyrtus
  • Angelica
  • Anginon
  • Angolaea
  • Angophora
  • Angoseseli
  • Angostura
  • Angostyles
  • Angylocalyx
  • Anisadenia
  • Anisophyllea
  • Anisopoda
  • Anisosciadium
  • Anisotome
  • Annamocarya
  • Annesijoa
  • Annesorhiza
  • Anodopetalum
  • Anogeissus
  • Anomalocalyx
  • Anopterus
  • Anopyxis
  • Antheroporum
  • Antherotoma
  • Anthocarapa
  • Anthodon
  • Antholobus
  • Anthonotha
  • Anthostema
  • Anthriscus
  • Anthrocarpum
  • Anthyllis
  • Antidaphne
  • Antidesma
  • Antopetitia
  • Antrocaryon
  • Aotus
  • Apaloxylon
  • Aparisthium
  • Apatophyllum
  • Aphanamixis
  • Aphanes
  • Aphania
  • Aphanocalyx
  • Aphanomyrtus
  • Aphanopetalum
  • Aphanopleura
  • Aphyllodium
  • Apiastrum
  • Apinagia
  • Apiopetalum
  • Apios
  • Apium
  • Apocaulon
  • Apodanthes
  • Apodicarpum
  • Apodiscus
  • Apodostigma
  • Apodytes
  • Apoplanesia
  • Aporosa
  • Aporrhiza
  • Appendicularia
  • Aprevalia
  • Aptandra
  • Apterokarpos
  • Apuleia
  • Apurimacia
  • Aquilaria
  • Arachis
  • Aralia
  • Aralidium
  • Araliopsis
  • Araliorhamnus
  • Arapatiella
  • Arceuthobium
  • Archangelica
  • Archidendron
  • Archidendropsis
  • Archirhodomyrtus
  • Arcoa
  • Arctopus
  • Arcuatopterus
  • Arfeuillea
  • Argomuellera
  • Argophyllum
  • Argyrocytisus
  • Argyrolobium
  • Argythamnia
  • Arillastrum
  • Aristogeitonia
  • Arjona
  • Arnhemia
  • Arnicratea
  • Aronia
  • Arracacia
  • Artedia
  • Arthrocarpum
  • Arthroclianthus
  • Arthrophyllum
  • Arthrostemma
  • Aruncus
  • Arytera
  • Asciadium
  • Ascistanthera
  • Ashtonia
  • Aspalathus
  • Aspicarpa
  • Aspidopterys
  • Astartea
  • Asteriscium
  • Asterolasia
  • Asteromyrtus
  • Astilbe
  • Astilboides
  • Astomaea
  • Astragalus
  • Astrantia
  • Astrocalyx
  • Astrocasia
  • Astrococcus
  • Astrodaucus
  • Astronia
  • Astronidium
  • Astronium
  • Astrotrichilia
  • Astus
  • Astydamia
  • Atalantia
  • Atalaya
  • Ateleia
  • Atemnosiphon
  • Athamanta
  • Athertonia
  • Athyana
  • Atkinsonia
  • Atuna
  • Aubrevillea
  • Aucoumea
  • Aucuba
  • Audouinia
  • Auerodendron
  • Augea
  • Augouardia
  • Aulacospermum
  • Aulax
  • Auranticarpa
  • Austroamericium
  • Austrobuxus
  • Austrodolichos
  • Austromuellera
  • Austromyrtus
  • Austrosteenisia
  • Autana
  • Autumnalia
  • Avellanita
  • Averrhoa
  • Averrhoidium
  • Axinaea
  • Axinandra
  • Azadirachta
  • Azilia
  • Azima
  • Azorella
  • Baccaurea
  • Backhousia
  • Baeckia
  • Bafodeya
  • Baikiaea
  • Bakerella
  • Balakata
  • Balanites
  • Balanophora
  • Balaustion
  • Balbisia
  • Balfourodendron
  • Balgoya
  • Baliospermum
  • Balizia
  • Baloghia
  • Balsomocitrus
  • Banisteriopsis
  • Banksia
  • Baphia
  • Baphiastrum
  • Baphiopsis
  • Baptisia
  • Baratranthus
  • Barbiera
  • Barklya
  • Barnebya
  • Barnhartia
  • Barongia
  • Baronia
  • Barthea
  • Basisperma
  • Batesia
  • Bathiaea
  • Bathiorhamnus
  • Baudouinia
  • Bauera
  • Bauhinia
  • Baukea
  • Baumiella
  • Bdallophytum
  • Beaufortia
  • Beauprea
  • Beaupreopsis
  • Beccarianthus
  • Beguea
  • Behaimia
  • Behuria
  • Beiselia
  • Belairia
  • Bellendina
  • Bellucia
  • Bencomia
  • Benevidesia
  • Benoistia
  • Bensoniella
  • Benthamina
  • Bentleya
  • Bequaertia
  • Berchemia
  • Berchemiella
  • Bergenia
  • Bergera
  • Bergeronia
  • Berhautia
  • Berlinia
  • Berlinianche
  • Bernardia
  • Bersama
  • Bertolonia
  • Bertya
  • Berula
  • Berzelia
  • Beyeria
  • Bhesa
  • Biebersteinia
  • Bifora
  • Bilacunaria
  • Bilia
  • Billardiera
  • Biophytum
  • Bischofia
  • Biserrula
  • Bisglaziovia
  • Bituminaria
  • Bizonula
  • Blachia
  • Blackallia
  • Blakea
  • Blandowia
  • Blastus
  • Blepharandra
  • Blepharistemma
  • Blepharocalyx
  • Blepharocarya
  • Blighia
  • Blighiopsis
  • Blomia
  • Blotia
  • Blumeodendron
  • Bocoa
  • Bocquillonia
  • Boenninghausenia
  • Boerlagea
  • Bolandra
  • Bolax
  • Bolusafra
  • Bolusanthus
  • Bolusia
  • Bonania
  • Bonannia
  • Bonetiella
  • Boninia
  • Boninofatsia
  • Boniodendron
  • Borneodendron
  • Boronia
  • Bosistoa
  • Bossera
  • Bossiaea
  • Boswellia
  • Botryophora
  • Bottegoa
  • Bouchardatia
  • Bouea
  • Bowdichea
  • Bowlesia
  • Bowringia
  • Boyania
  • Boykinia
  • Brabejum
  • Brachycaulos
  • Brachycylix
  • Brachylophon
  • Brachynema
  • Brachyotum
  • Brachysema
  • Brachysiphon
  • Brachystegia
  • Bracteolanthus
  • Brandzeia
  • Brassaiopsis
  • Brassiantha
  • Bredemeyera
  • Bredia
  • Breitschenederia
  • Brenaniodendron
  • Brenierea
  • Brexia
  • Brexiella
  • Brexiopsis
  • Breynia
  • Bridelia
  • Bridgesia
  • Brittenia
  • Brodriguesia
  • Brombya
  • Brongniartia
  • Bronwenia
  • Broussaisia
  • Brownea
  • Browneopsis
  • Brucea
  • Bruguiera
  • Brunellia
  • Brunia
  • Brya
  • Bryaspis
  • Bryophyllum
  • Buchanania
  • Buchenavia
  • Bucida
  • Buckinghamia
  • Buckleya
  • Bucquetia
  • Bulnesia
  • Bunchosia
  • Bunium
  • Bupleurum
  • Burdachia
  • Burkea
  • Burkillanthus
  • Burkilliodendron
  • Bursaria
  • Bursera
  • Burttia
  • Bussea
  • Butea
  • Butumia
  • Buxus
  • Byrsonima
  • Cabralea
  • Cachrys
  • Cadellia
  • Cadia
  • Caesalpinia
  • Cailliella
  • Cajanus
  • Calatola
  • Calcicola
  • Caldcluvia
  • Calicotome
  • Callaeum
  • Callerya
  • Calliandra
  • Calliandropsis
  • Callicoma
  • Callistachys
  • Callistemon
  • Callisthene
  • Calodecarya
  • Calodendrum
  • Calophaca
  • Calopogonium
  • Calopyxis
  • Calothamnus
  • Calpocalyx
  • Calpurnia
  • Calvoa
  • Calycogonium
  • Calycolpus
  • Calycopeplus
  • Calycopteris
  • Calycorectes
  • Calylophus
  • Calyptosciandium
  • Calyptostylis
  • Calyptranthes
  • Calyptrogenia
  • Calytrix
  • Camarea
  • Cambessedesia
  • Camissonia
  • Camoensia
  • Campimia
  • Campnosperma
  • Campomanesia
  • Campsiandra
  • Camptolepis
  • Camptosema
  • Camptotheca
  • Campylopetalum
  • Campylostemon
  • Campylotropis
  • Canaca
  • Canacomyrica
  • Canarium
  • Canavalia
  • Candolleodendron
  • Canotia
  • Cansjera
  • Cantleya
  • Caperonia
  • Capnophyllum
  • Capuronia
  • Capuronianthus
  • Caragana
  • Carallia
  • Carapa
  • Cardenasiodendron
  • Cardiandra
  • Cardiopteris
  • Cardiospermum
  • Cardwellia
  • Carionia
  • Carlesia
  • Carmichaelia
  • Carnarvonia
  • Carolus
  • Caropsis
  • Carpenteria
  • Carpodetus
  • Carpolepis
  • Carpolobia
  • Carrissoa
  • Carum
  • Carya
  • Caryodendron
  • Casabitoa
  • Cascadia
  • Cascaronia
  • Casimirella
  • Casimiroa
  • Cassia
  • Cassine
  • Cassinopsis
  • Cassipourea
  • Castanospermum
  • Castanospora
  • Castela
  • Castelnavia
  • Castratella
  • Catalepidia
  • Catanthera
  • Catha
  • Cathedra
  • Cathormion
  • Catocoryne
  • Caucalis
  • Caucanthus
  • Cavacoa
  • Cayratia
  • Ceanothus
  • Cecarria
  • Cedrela
  • Cedrelinga
  • Cedrelopsis
  • Celaenodendron
  • Celastrus
  • Celianella
  • Cenearhenes
  • Cenolophium
  • Cenostigma
  • Centella
  • Centradenia
  • Centradeniastrum
  • Centrolobium
  • Centronia
  • Centroplacus
  • Centrosema
  • Cephalaralia
  • Cephalocroton
  • Cephalomappa
  • Cephalopodium
  • Ceratolacis
  • Ceratonia
  • Ceratopetalum
  • Cercidium
  • Cercis
  • Cercocarpus
  • Ceriops
  • Cervantesia
  • Chacaya
  • Chadsia
  • Chaenomeles
  • Chaenosciadium
  • Chaerophyllopsis
  • Chaerophyllum
  • Chaetocalyx
  • Chaetocarpus
  • Chaetolepis
  • Chaetostoma
  • Chalybea
  • Chamaebatia
  • Chamaebatiaria
  • Chamaecrista
  • Chamaecytisus
  • Chamaele
  • Chamaemeles
  • Chamaerhodos
  • Chamaesciadium
  • Chamaesium
  • Chamaespartium
  • Chamarea
  • Chamelaucium
  • Chamguava
  • Champereia
  • Changium
  • Chapmannia
  • Charianthus
  • Chascotheca
  • Chaunochiton
  • Chaydaia
  • Cheiloclinium
  • Cheilosa
  • Cheiranthera
  • Cheirodendron
  • Chengiopanax
  • Chesneya
  • Chesniella
  • Chiastophyllum
  • Chidlowia
  • Chiropetalum
  • Chisocheton
  • Chlaenosciadium
  • Chlamydocarya
  • Chlamydojatropha
  • Chlamydophytum
  • Chloroleucon
  • Chloroxylon
  • Choerospondias
  • Choisya
  • Chondrostylis
  • Chonocentrum
  • Chonopetalum
  • Chordospartium
  • Choretrum
  • Choricarpia
  • Choriceras
  • Chorilaena
  • Chorisandrachne
  • Choristylis
  • Choritaena
  • Chorizema
  • Chouxia
  • Christia
  • Christianella
  • Chronanthus
  • Chrozophora
  • Chryoscias
  • Chrysobalanus
  • Chrysosplenium
  • Chuanminshen
  • Chukrasia
  • Chymsydia
  • Chytranthus
  • Cicer
  • Ciclospermum
  • Cicuta
  • Cincinnobotrys
  • Cipadessa
  • Cipoia
  • Circaea
  • Cissus
  • Citriobatus
  • Citronella
  • Citropsis
  • Citrus
  • Cladocolea
  • Cladogelonium
  • Cladogynos
  • Cladomyza
  • Cladopus
  • Cladrastis
  • Claoxylon
  • Claoxylopsis
  • Clarkia
  • Clathrotropis
  • Clausena
  • Cleidiocarpon
  • Cleidion
  • Cleistanthus
  • Cleistocalyx
  • Clematicissus
  • Cleobulia
  • Clianthus
  • Clidemia
  • Cliffortia
  • Cliococca
  • Clitoria
  • Clitoriopsis
  • Cloezia
  • Clonodia
  • Clonostylis
  • Clutia
  • Clymenia
  • Cneoridium
  • Cneorum
  • Cnesmocarpon
  • Cnesmone
  • Cnestidium
  • Cnestis
  • Cnidiocarpa
  • Cnidium
  • Cnidoscolus
  • Coatesia
  • Coaxana
  • Cocconerion
  • Cochlianthus
  • Codariocalyx
  • Codia
  • Codiaeum
  • Codiocarpus
  • Coelidium
  • Coelopleurum
  • Coemansia
  • Cojoba
  • Coleogyne
  • Coleonema
  • Coleostachys
  • Collaea
  • Colletia
  • Colliguaja
  • Colobocarpos
  • Cologania
  • Colophospermum
  • Colubrina
  • Coluria
  • Colutea
  • Colvillea
  • Comandra
  • Combretocarpus
  • Combretum
  • Comesperma
  • Comiphyton
  • Commiphora
  • Comocladia
  • Comolia
  • Comoliopsis
  • Comptonella
  • Comptonia
  • Conceveiba
  • Conchocarpus
  • Conchopetalum
  • Condalia
  • Condylostylis
  • Conimitella
  • Conioselinum
  • Conium
  • Connarus
  • Conocarpus
  • Conopodium
  • Conospermum
  • Conostegia
  • Conothamnus
  • Conzattia
  • Copaifera
  • Corallospartium
  • Cordeauxia
  • Cordemoya
  • Cordobia
  • Cordyla
  • Corethrodendron
  • Coriandrum
  • Coriaria
  • Cornus
  • Corokia
  • Coronilla
  • Correa
  • Cortia
  • Cortiella
  • Corynaea
  • Corynanthera
  • Corynella
  • Corynemyrtus
  • Corynocarpus
  • Cossinia
  • Cotinus
  • Cotoneaster
  • Cotopaxia
  • Cottsia
  • Cotyledon
  • Couepia
  • Coula
  • Coulterophytum
  • Coursetia
  • Craiba
  • Cranocarpus
  • Craspedolobium
  • Crassula
  • Crataegus
  • Craterosiphon
  • Cratylia
  • Cremnophila
  • Crenea
  • Crenias
  • Crenosciadium
  • Creochiton
  • Crepidospermum
  • Crithmum
  • Crocoxylon
  • Croizatia
  • Cromapanax
  • Crossopetalum
  • Crossostylis
  • Crotalaria
  • Croton
  • Crotonogyne
  • Crotonogynopsis
  • Crotonopsis
  • Crowea
  • Cruddasia
  • Crudia
  • Crumenaria
  • Cryptadenia
  • Cryptandra
  • Crypteronia
  • Cryptosepalum
  • Cryptotaenia
  • Ctenomeria
  • Ctenoplophon
  • Cubanthus
  • Cubilia
  • Cuervea
  • Cullen
  • Cuminum
  • Cunonia
  • Cupania
  • Cupaniopsis
  • Cuphea
  • Cupheanthus
  • Cuphocarpus
  • Curtisia
  • Curupira
  • Cusparia
  • Cussonia
  • Cuttsia
  • Cyamopsis
  • Cyanandrium
  • Cyathoselinum
  • Cyathostegia
  • Cyathostemon
  • Cyclocarpa
  • Cyclocarya
  • Cyclolobium
  • Cyclopia
  • Cyclorhiza
  • Cyclospermum
  • Cydonia
  • Cylicodiscus
  • Cymbocarpum
  • Cymbosema
  • Cymopterus
  • Cyne
  • Cynometra
  • Cynomorium
  • Cynosciadium
  • Cyphostemma
  • Cyphostyla
  • Cyphotheca
  • Cyrillopsis
  • Cyrtocarpa
  • Cyrtogonone
  • Cytinus
  • Cytisophyllum
  • Cytisopsis
  • Cytisus
  • Cyttaranthus
  • Czernaevia
  • Dacryodes
  • Dactyladenia
  • Dactylaea
  • Dactylanthus
  • Dactyliophora
  • Dactylocladus
  • Dactylopetalum
  • Daenikera
  • Dahlstedtia
  • Dais
  • Dalbergia
  • Dalbergiella
  • Dalea
  • Dalechampia
  • Dalembertia
  • Dalenia
  • Dalhousiea
  • Dallachya
  • Dalzellia
  • Danguyodrypetes
  • Daniella
  • Daniellia
  • Dansera
  • Dansiea
  • Dapania
  • Daphne
  • Daphnopsis
  • Darlingia
  • Darmera
  • Darwinia
  • Dasispermum
  • Daucosma
  • Daucus
  • Davidia
  • Davidsonia
  • Daviesia
  • Decagonocarpus
  • Decaisnina
  • Decaspermum
  • Decatropis
  • Decazyx
  • Decodon
  • Decorsea
  • Decumaria
  • Deguelia
  • Deinanthe
  • Deinbollia
  • Delarbrea
  • Delavaya
  • Delonix
  • Deltaria
  • Dendrobangia
  • Dendrolobium
  • Dendromyza
  • Dendropanax
  • Dendropemon
  • Dendrophthora
  • Dendropthoe
  • Dendrothrix
  • Dendrotrophe
  • Denhamia
  • Derris
  • Desbordesia
  • Desmanthus
  • Desmaria
  • Desmodiastrum
  • Desmodium
  • Desmoscelis
  • Desmostachys
  • Detarium
  • Dethawia
  • Deuteromallotus
  • Deutzia
  • Deutzianthus
  • Deverra
  • Devillea
  • Dewevrea
  • Diacidia
  • Dialium
  • Diamentina
  • Diamorpha
  • Diarthron
  • Diaspis
  • Diastella
  • Diatenopteryx
  • Dicarpellum
  • Dicella
  • Dicellandra
  • Dicerma
  • Dichaetanthera
  • Dichapetalum
  • Dichilus
  • Dichisciadium
  • Dichostemma
  • Dichotomanthes
  • Dichroa
  • Dichrostachys
  • Dickinsia
  • Diclidanthera
  • Dicocleidion
  • Dicoelia
  • Dicorynia
  • Dicraeanthus
  • Dicraeopetalum
  • Dicranolepis
  • Dictamnus
  • Dictyoloma
  • Dictyoneura
  • Dicyclophora
  • Dicymbe
  • Didelotia
  • Didiplis
  • Didymocistus
  • Digoniopterys
  • Dillwynia
  • Dilobeia
  • Dilodendron
  • Dimocarpus
  • Dimorphandra
  • Dimorphocalyx
  • Dimorphosciadium
  • Dinemagonum
  • Dinemandra
  • Dinophora
  • Dinosperma
  • Dioclea
  • Diogoa
  • Dionycha
  • Dionychastrum
  • Diosma
  • Dipentodon
  • Diphasia
  • Diphasiopsis
  • Diphyllarium
  • Diphysa
  • Diplarpea
  • Diplaspis
  • Diplatia
  • Diplectria
  • Diplobryum
  • Diploglottis
  • Diplokelepa
  • Diplolaena
  • Diplolophium
  • Diplopanax
  • Diplopeltis
  • Diplopterys
  • Diplotaenia
  • Diplotropis
  • Diplusodon
  • Dipogon
  • Diposis
  • Dipteronia
  • Dipteryx
  • Diptychandra
  • Dirachma
  • Dirca
  • Discaria
  • Discocarpus
  • Discoclaoxylon
  • Discoglypremna
  • Discolobium
  • Discophora
  • Dissiliaria
  • Dissochaeta
  • Dissotis
  • Distemonanthus
  • Distichirhops
  • Distichoselinum
  • Distichostemon
  • Distrianthes
  • Disynstemon
  • Ditaxis
  • Ditepalanthus
  • Ditta
  • Djinga
  • Dobera
  • Dobinea
  • Docynia
  • Dodecastigma
  • Dodonaea
  • Doerpfeldia
  • Dolichopsis
  • Dolichos
  • Dolichoura
  • Domeykoa
  • Domohinea
  • Donnellsmithia
  • Doratoxylon
  • Dorema
  • Dorycniopsis
  • Dorycnium
  • Doryxylon
  • Douradoa
  • Dracontomelon
  • Dracosciadium
  • Drapetes
  • Driessenia
  • Drimycarpus
  • Droceloncia
  • Droogmansia
  • Drummondita
  • Drusa
  • Dryandra
  • Dryas
  • Drypetes
  • Duabanga
  • Duchesnea
  • Duckesia
  • Ducrosia
  • Dudleya
  • Dufrenoya
  • Dulacia
  • Dumasia
  • Dunbaria
  • Duparquetia
  • Dussia
  • Dutailliopsis
  • Dutaillyea
  • Duvigneaudia
  • Dysolobium
  • Dysopsis
  • Dysoxylum
  • Dystaenia
  • Ebenopsis
  • Ebenus
  • Echeveria
  • Echinophora
  • Echinopterys
  • Echinospartum
  • Ectopopterys
  • Edgeworthia
  • Eichleria
  • Eidothea
  • Ekebergia
  • Elachyptera
  • Elaeagnus
  • Elaeodendron
  • Elaeophora
  • Elaeoselinum
  • Elaphanthera
  • Elateriospermum
  • Elattostachys
  • Eleiotis
  • Elephantorrhiza
  • Eleutherococcus
  • Eleutherospermum
  • Eleutherostigma
  • Eligmocarpus
  • Elizabetha
  • Ellipanthus
  • Elmera
  • Elytranthe
  • Emblingia
  • Embothrium
  • Emelianthe
  • Emerus
  • Eminia
  • Emmenosperma
  • Emmotum
  • Empleuridium
  • Empleurum
  • Enantiophylla
  • Enaulophyton
  • Endadenium
  • Endertia
  • Endocaulos
  • Endonema
  • Endopleura
  • Endosamara
  • Endospermum
  • Endressia
  • Engelhardtia
  • Englerina
  • Englerodaphne
  • Englerodendron
  • Enkleia
  • Enriquebeltrania
  • Entada
  • Entadopsis
  • Entandrophragma
  • Enterolobium
  • Eperua
  • Epilobium
  • Epiprinus
  • Epirixanthes
  • Eremaea
  • Eremocarpus
  • Eremocharis
  • Eremocitrus
  • Eremodaucus
  • Eremolepis
  • Eremosparton
  • Eremosyne
  • Ergocarpon
  • Eriandra
  • Erianthemum
  • Erichsenia
  • Erigenia
  • Erinacea
  • Eriobotrya
  • Eriocnema
  • Eriocoelum
  • Eriocycla
  • Eriosema
  • Eriosolena
  • Eriostemon
  • Eriosynaphe
  • Erisma
  • Erismadelphus
  • Erismanthus
  • Ernestia
  • Erodium
  • Erophaca
  • Errazurizia
  • Ertela
  • Eryngium
  • Erythrina
  • Erythrochiton
  • Erythrococca
  • Erythropalum
  • Erythrophleum
  • Erythrophysa
  • Erythroselinum
  • Erythroxylum
  • Escallonia
  • Esenbeckia
  • Etaballia
  • Eubrachion
  • Eucalyptopsis
  • Eucalyptus
  • Eucarpha
  • Euchaetis
  • Euchilopsis
  • Euchorium
  • Euchresta
  • Eucryphia
  • Eugenia
  • Euonymus
  • Euphorbia
  • Euphorianthus
  • Euphronia
  • Euplassa
  • Euroschinus
  • Eurycoma
  • Eurycorymbus
  • Euryomyrtus
  • Eurypetalum
  • Eurytaenia
  • Euscaphis
  • Eutaxia
  • Euxylophora
  • Eversmannia
  • Evodiella
  • Evonymopsis
  • Excentradenia
  • Excoecaria
  • Exellodendron
  • Exoacantha
  • Exocarpos
  • Exochorda
  • Exorhopala
  • Exostyles
  • Exothea
  • Eysenhardtia
  • Ezosciadium
  • Factorovskya
  • Fagaropsis
  • Fagonia
  • Faguetia
  • Fahrenheitia
  • Faidherbia
  • Falcaria
  • Falcataria
  • Falconeria
  • Fallugia
  • Falya
  • Farmeria
  • Fatsia
  • Faurea
  • Fegimanra
  • Feliciadamia
  • Fendlera
  • Fendlerella
  • Fergania
  • Feroniella
  • Ferula
  • Ferulago
  • Fiebrigiella
  • Filicium
  • Filipendula
  • Fillaeopsis
  • Finschia
  • Fissicalyx
  • Flabellaria
  • Flabellariopsis
  • Flemingia
  • Flindersia
  • Floerkea
  • Floydia
  • Flueggea
  • Foeniculum
  • Fontainea
  • Fordia
  • Fordiophyton
  • Forgesia
  • Fortunella
  • Fragaria
  • Francoa
  • Franklandia
  • Fraunhofera
  • Fritzschia
  • Frommia
  • Froriepa
  • Fuchsia
  • Fuernrohria
  • Funifera
  • Gagnebina
  • Gaiadendron
  • Galactia
  • Galagania
  • Galearia
  • Galega
  • Galipea
  • Gallardoa
  • Galphimia
  • Galpinia
  • Gamblea
  • Gamwellia
  • Ganophyllum
  • Garcia
  • Garnieria
  • Garrya
  • Garuga
  • Gastonia
  • Gastrolepis
  • Gastrolobium
  • Gaudichaudia
  • Gaura
  • Gavarretia
  • Gayophyllum
  • Geijera
  • Geissaspis
  • Geissois
  • Geissoloma
  • Geleznowia
  • Genista
  • Genistidium
  • Geocaryum
  • Geocaulon
  • Geoffrea
  • Geranium
  • Geum
  • Gevuina
  • Gigasiphon
  • Gilbertiodendron
  • Gillbeea
  • Gillenia
  • Gilletiodendron
  • Ginalloa
  • Gingidia
  • Ginoria
  • Givotia
  • Gjellerupia
  • Glandonia
  • Glaucosciadium
  • Gleditsia
  • Glehnia
  • Glenniea
  • Glia
  • Gliricidia
  • Glischrocaryon
  • Glischrocolla
  • Globimetula
  • Glochidion
  • Glochidotheca
  • Gloeocarpus
  • Glottidium
  • Gloveria
  • Gluta
  • Glycine
  • Glycirrhiza
  • Glycosmis
  • Glycydendron
  • Glyphostylus
  • Glyptopetalum
  • Gnidia
  • Gomphandra
  • Gompholobium
  • Gonatogyne
  • Gongrodiscus
  • Gongrospermum
  • Gongylocarpus
  • Gongylosciadium
  • Goniodiscus
  • Goniorrachis
  • Gonocarpus
  • Gonocaryum
  • Gonocytisus
  • Gonypetalum
  • Gonystylus
  • Goodallia
  • Goodia
  • Gossia
  • Gossweilerodendron
  • Gouania
  • Goupia
  • Graffenriedia
  • Grafia
  • Grammosciadium
  • Grangeria
  • Graptopetalum
  • Gravesia
  • Gravesiella
  • Grazielodendron
  • Greenovia
  • Grevea
  • Grevillea
  • Greyia
  • Grielum
  • Griffithella
  • Griffonia
  • Grimmeodendron
  • Griselinia
  • Grisollea
  • Grossera
  • Guaiacum
  • Guapurium
  • Guarea
  • Gueldenstaedtia
  • Guibourtia
  • Guiera
  • Guilfoylia
  • Guillonea
  • Guindilia
  • Guioa
  • Gumillea
  • Gunnera
  • Guyonia
  • Gyminda
  • Gymnanthes
  • Gymnocladus
  • Gymnophyton
  • Gymnosporia
  • Gymnostemon
  • Gynotroches
  • Gyrinops
  • Gyrinopsis
  • Hachettea
  • Hacquetia
  • Haematostaphis
  • Haematostemon
  • Haematoxylon
  • Hagenia
  • Haitia
  • Hakea
  • Halfordia
  • Halimodendron
  • Hallia
  • Haloragis
  • Haloragodendron
  • Halosciatrum
  • Hamilcoa
  • Hammatolobium
  • Hancea
  • Handeliodendron
  • Hannoa
  • Haplocoelum
  • Haplolobus
  • Haplophyllophorus
  • Haplophyllum
  • Haplorhus
  • Haplormosia
  • Haplosciadium
  • Haplosphaera
  • Haplospondias
  • Haptanthus
  • Harbouria
  • Hardenbergia
  • Hardwickia
  • Harleyodendron
  • Harmandia
  • Harmogia
  • Harmsiopanax
  • Harpalyce
  • Harpephyllum
  • Harpullia
  • Harrisonia
  • Harrysmithia
  • Hartleya
  • Hartogiella
  • Hartogiopsis
  • Haussknechtia
  • Hauya
  • Havardia
  • Hebepetalum
  • Hebestigma
  • Heckeldora
  • Hedera
  • Hedraianthera
  • Hedysarum
  • Heeria
  • Heimia
  • Heisteria
  • Heladena
  • Helicanthes
  • Helicia
  • Heliciopsis
  • Helictonema
  • Helietta
  • Helinus
  • Helixanthera
  • Hellenocarum
  • Helosis
  • Helwingia
  • Hemandradenia
  • Hemieva
  • Henleophytum
  • Henriettea
  • Henriettella
  • Heptaptera
  • Heracleum
  • Hermas
  • Herpyza
  • Herya
  • Hesperolaburnum
  • Hesperolinon
  • Hesperomeles
  • Hesperothamnus
  • Heterocentron
  • Heterodendrum
  • Heterogaura
  • Heteromeles
  • Heteromorpha
  • Heteropanax
  • Heteropterys
  • Heteropyxis
  • Heterostemon
  • Heterotrichum
  • Heuchera
  • Hevea
  • Hexachlamys
  • Hexaspora
  • Heynea
  • Heywoodia
  • Hicksbeachia
  • Hieronima
  • Hionanthera
  • Hippobromus
  • Hippocratea
  • Hippocrepis
  • Hippomane
  • Hippophae
  • Hippuris
  • Hiptage
  • Hiraea
  • Hirtella
  • Hladnikia
  • Hoffmannseggia
  • Hohenackeria
  • Hoitia
  • Holigarna
  • Hollandaea
  • Holocalyx
  • Holodiscus
  • Homalanthus
  • Homalocalyx
  • Homalocarpus
  • Homalosciadium
  • Homalospermum
  • Homonoia
  • Homoranthus
  • Horkelia
  • Horkeliella
  • Hornea
  • Horstrissea
  • Hortia
  • Hosackia
  • Hosiea
  • Hottea
  • Houssayanthus
  • Hovea
  • Hovenia
  • Huanaca
  • Huberia
  • Huertia
  • Hugonia
  • Huilaea
  • Humbertiodendron
  • Humbertioturraea
  • Humboldtia
  • Humiria
  • Humirianthera
  • Humiriastrum
  • Humularia
  • Hunaniopanax
  • Hunga
  • Hura
  • Hyaenanche
  • Hyalolaena
  • Hybosema
  • Hydnora
  • Hydrangea
  • Hydrobryum
  • Hydrocera
  • Hydrochorea
  • Hydrocotyle
  • Hylandia
  • Hylenaea
  • Hylocarpa
  • Hylodendron
  • Hylodesmum
  • Hylotelephium
  • Hymenaea
  • Hymenocardia
  • Hymenocarpos
  • Hymenolobium
  • Hymenosporum
  • Hymenostegia
  • Hypagophytum
  • Hypelate
  • Hypenanthe
  • Hypocalymma
  • Hypocalyptus
  • Hypseocharis
  • Hypsophila
  • Icacina
  • Icaria
  • Icuria
  • Ileostylus
  • Imbralyx
  • Impatiens
  • Impatientella
  • Indigofera
  • Indopiptadenia
  • Indorouchera
  • Indotristicha
  • Inga
  • Inocarpus
  • Intsia
  • Iodes
  • Iridosma
  • Irvingbaileya
  • Irvingia
  • Isidodendron
  • Isoberlinia
  • Isomacrolobium
  • Isopogon
  • Isotropis
  • Itasina
  • Itea
  • Ivesia
  • Ivodea
  • Ixerba
  • Ixocactus
  • Ixonanthes
  • Izozogia
  • Jablonskia
  • Jacksonia
  • Jacqueshuberia
  • Jagera
  • Jamesia
  • Jansonia
  • Janusia
  • Jatropha
  • Jaundea
  • Jedda
  • Jenmaniella
  • Jepsonia
  • Joannesia
  • Jodina
  • Johrenia
  • Jollydora
  • Jovibarba
  • Jubelina
  • Juglans
  • Julbernardia
  • Kadenia
  • Kafirnigania
  • Kageneckia
  • Kairothamnus
  • Kalakia
  • Kalanchoe
  • Kalappia
  • Kaliphora
  • Kallstroemia
  • Kalopanax
  • Kandaharia
  • Kandelia
  • Kania
  • Kaoue
  • Karatavia
  • Kardomia
  • Karnataka
  • Karwinskia
  • Keayodendron
  • Kedarnatha
  • Kelleria
  • Kelleronia
  • Kelseya
  • Kendrickia
  • Kennedia
  • Kentrothamnus
  • Keraymonia
  • Kermadecia
  • Kerria
  • Kerriothyrsus
  • Kerstingiella
  • Khaya
  • Killipia
  • Kingella
  • Kingiodendron
  • Kirengeshoma
  • Kirkbridea
  • Kirkia
  • Kirkophytum
  • Kitagawia
  • Kjellbergiodendron
  • Klaineanthus
  • Klainedoxa
  • Klotzschia
  • Knightia
  • Kodalyodendron
  • Koehneria
  • Koelreuteria
  • Koilodepas
  • Kokoona
  • Komarovia
  • Koompassia
  • Koordersiodendron
  • Korovinia
  • Korshinskia
  • Korthalsella
  • Korupodendron
  • Koslovia
  • Kosopoljanskia
  • Kostermanthus
  • Kotschya
  • Krameria
  • Krasnovia
  • Krubera
  • Krugiodendron
  • Kummerowia
  • Kundmannia
  • Kungia
  • Kunkeliella
  • Kunstleria
  • Kunzea
  • Labichea
  • Lablab
  • Laburnum
  • Laccodiscus
  • Lachnaea
  • Lachnostylis
  • Ladyginia
  • Lafoensia
  • Lagerstroemia
  • Lagetta
  • Lagoecia
  • Laguncularia
  • Lamanonia
  • Lamarchea
  • Lambertia
  • Lampas
  • Lamprolobium
  • Langsdorffia
  • Lannea
  • Lansium
  • Laretia
  • Larrea
  • Laser
  • Laserpitium
  • Lasiadenia
  • Lasianthera
  • Lasiobema
  • Lasiocarpus
  • Lasiococca
  • Lasiocroton
  • Lasiodiscus
  • Lasiosiphon
  • Lathrophytum
  • Lathyrus
  • Latrobea
  • Laumoniera
  • Laurembergia
  • Lauridia
  • Laurophyllus
  • Lautembergia
  • Lavigeria
  • Lavoisiera
  • Lawsonia
  • Leandra
  • Lebeckia
  • Lebruniodendron
  • Lecaniodiscus
  • Lecointea
  • Lecokia
  • Ledebouriella
  • Ledermanniella
  • Leea
  • Leeuwenbergia
  • Lefebvrea
  • Legrandia
  • Leidesia
  • Leionema
  • Leiothylax
  • Lemurodendron
  • Lemuropisum
  • Lennea
  • Lenophyllum
  • Lens
  • Lenwebbia
  • Leonardendron
  • Leonardoxa
  • Lepeostegeres
  • Lepidaria
  • Lepiderema
  • Lepidobotrys
  • Lepidoceras
  • Lepidopetalum
  • Lepidotrichilia
  • Lepionurus
  • Lepisanthes
  • Leplaea
  • Leptarrhena
  • Leptaulus
  • Leptoderris
  • Leptodesmia
  • Leptomeria
  • Leptonema
  • Leptopus
  • Leptosema
  • Leptospermum
  • Leptothyrsa
  • Lepuropetalon
  • Lereschia
  • Leretia
  • Lespedeza
  • Lessertia
  • Letestuella
  • Lethedon
  • Leucadendron
  • Leucaena
  • Leucochloron
  • Leucocroton
  • Leucomphalos
  • Leucosidea
  • Leucospermum
  • Leucostegane
  • Levisticum
  • Leycephyllum
  • Libanotis
  • Librevillea
  • Licania
  • Lichtensteinia
  • Ligaria
  • Lignocarpa
  • Ligusticopsis
  • Ligusticum
  • Lijndenia
  • Lilaeopsis
  • Limnanthes
  • Limnocitrus
  • Limnosciadium
  • Limonia
  • Linconia
  • Lindleya
  • Lindsayomyrtus
  • Lingelsheimia
  • Linodendron
  • Linostoma
  • Linum
  • Liparia
  • Lisaea
  • Litchi
  • Lithobium
  • Lithophragma
  • Lithosciadium
  • Lithrea
  • Llagunoa
  • Lobanilia
  • Loerzingia
  • Loesenera
  • Loeseneriella
  • Lomatia
  • Lomatium
  • Lomatopodium
  • Lonchocarpus
  • Lonchostephus
  • Lonchostoma
  • Longetia
  • Lopezia
  • Lophanthera
  • Lophocarpinia
  • Lophogyne
  • Lophomyrtus
  • Lophopetalum
  • Lophophytum
  • Lophopterys
  • Lophopyxis
  • Lophostemon
  • Lophostigma
  • Lophostoma
  • Loranthus
  • Loreya
  • Loricalepis
  • Lotononis
  • Lotus
  • Lourtella
  • Lovoa
  • Loxanthera
  • Loxodiscus
  • Loxopterigium
  • Loxostylis
  • Lubaria
  • Ludwigia
  • Luetkea
  • Luetzelburgia
  • Luma
  • Lumnitzera
  • Lunasia
  • Lupinus
  • Luvunga
  • Luzonia
  • Lychnodiscus
  • Lydenburgia
  • Lyonothamnus
  • Lysiana
  • Lysicarpus
  • Lysidice
  • Lysiloma
  • Lysiphyllum
  • Lythrum
  • Lex
  • Maackia
  • Mabea
  • Macadamia
  • Macairea
  • Macaranga
  • Macarenia
  • Macarisia
  • Macgregoria
  • Machaerium
  • Mackinlaya
  • Maclurodendron
  • Macphersonia
  • Macrocentrum
  • Macrolenes
  • Macrolobium
  • Macropanax
  • Macropodiella
  • Macropsychanthus
  • Macropteranthes
  • Macroptilium
  • Macrosamanea
  • Macrosolen
  • Macrostylis
  • Macrotyloma
  • Madagasikaria
  • Maddenia
  • Maesobotrya
  • Maesopsis
  • Magadania
  • Magellana
  • Magnistipula
  • Magonia
  • Maguireanthus
  • Magydaris
  • Maieta
  • Majidea
  • Malabaila
  • Malacocarpus
  • Malacomeles
  • Malagasia
  • Malania
  • Malleastrum
  • Malleostemon
  • Mallophyton
  • Mallotus
  • Malosma
  • Malpighia
  • Malpighiodes
  • Malus
  • Mandenovia
  • Mangifera
  • Manihot
  • Manihotoides
  • Maniltoa
  • Manniophyton
  • Manotes
  • Mappia
  • Mappianthus
  • Maprounea
  • Maranthes
  • Marathrum
  • Marcetia
  • Mareya
  • Mareyopsis
  • Margaritaria
  • Margaritolobium
  • Margotia
  • Margyricarpus
  • Marianthus
  • Marina
  • Marlieria
  • Marlothiella
  • Marmaroxylon
  • Martiodendron
  • Martretia
  • Mascagnia
  • Mastersia
  • Mastigosciadium
  • Mastixia
  • Matayba
  • Mathiasella
  • Mauria
  • Maurocenia
  • Maytenus
  • Mcvaughia
  • Mecopus
  • Mecranium
  • Mediasia
  • Medicago
  • Medicosma
  • Medinilla
  • Medusandra
  • Medusanthera
  • Meeboldia
  • Megahertzia
  • Megalopanax
  • Megalostylis
  • Megastigma
  • Megistostigma
  • Meineckia
  • Meizotropis
  • Melaleuca
  • Melanochyla
  • Melanodiscus
  • Melanolepis
  • Melanophylla
  • Melanosciadium
  • Melanoselinum
  • Melanoxylon
  • Melastoma
  • Melastomastrum
  • Melia
  • Melianthus
  • Melicoccus
  • Melicope
  • Melientha
  • Melilotus
  • Meliosma
  • Melliniella
  • Melocarpum
  • Melolobium
  • Melostemon
  • Memecylon
  • Mendoravia
  • Menepetalum
  • Mercurialis
  • Meriania
  • Merianthera
  • Meristotropis
  • Merope
  • Merrillia
  • Merrilliodendron
  • Merrilliopanax
  • Merwiopsis
  • Meryta
  • Mespilus
  • Metapanax
  • Meteoromyrtus
  • Meterostachys
  • Metharme
  • Metopium
  • Metrodorea
  • Metrosideros
  • Metteniusa
  • Meum
  • Mezia
  • Mezoneuron
  • Michelsonia
  • Micklethwaitia
  • Miconia
  • Micrandra
  • Micrandropsis
  • Micrantheum
  • Microberlinia
  • Microcitrus
  • Micrococca
  • Microcybe
  • Microdesmis
  • Microlepis
  • Microlicia
  • Micromelum
  • Micromyrtus
  • Micronychia
  • Micropleura
  • Microsciadium
  • Microsemma
  • Microstachys
  • Microsteira
  • Microtropis
  • Mida
  • Mildbraedia
  • Mildbraediodendron
  • Millettia
  • Miltianthus
  • Mimetes
  • Mimosa
  • Mimozyganthus
  • Minquartia
  • Mionandra
  • Miquelia
  • Mirbelia
  • Mischocarpus
  • Mischodon
  • Misodendrum
  • Mitella
  • Mitellastra
  • Mitranthes
  • Mitrantia
  • Mitrastemon
  • Mniothamnea
  • Moacroton
  • Mogoltavia
  • Moldenhauera
  • Molinaea
  • Molopospermum
  • Mommsenia
  • Monadenium
  • Monanthes
  • Monanthocitrus
  • Monimiastrum
  • Monimopetalum
  • Monizia
  • Monnieria
  • Monnina
  • Monochaetum
  • Monolena
  • Monopetalanthus
  • Monoplegma
  • Monopteryx
  • Monotaxis
  • Monrosia
  • Monsonia
  • Montagueia
  • Montinia
  • Moquiniella
  • Mora
  • Morkillia
  • Mortonia
  • Mosiera
  • Mosquitoxylum
  • Motherwellia
  • Moultonianthus
  • Mourera
  • Mouriri
  • Moutabea
  • Moya
  • Mozartia
  • Mucuna
  • Muellera
  • Muelleranthus
  • Muellerina
  • Muiriantha
  • Mukdenia
  • Mulinum
  • Mundulea
  • Munroidendron
  • Munronia
  • Muraltia
  • Muretia
  • Murraya
  • Musgravea
  • Musineon
  • Myginda
  • Myladenia
  • Myodocarpus
  • Myoschilos
  • Myrceugenia
  • Myrcia
  • Myrcianthes
  • Myrciaria
  • Myriaspora
  • Myrica
  • Myricanthe
  • Myriophyllum
  • Myrmidone
  • Myrocarpus
  • Myrospermum
  • Myroxylon
  • Myrrhidendron
  • Myrrhinium
  • Myrrhis
  • Myrrhoides
  • Myrtastrum
  • Myrtella
  • Myrteola
  • Myrtopsis
  • Myrtus
  • Mysanthus
  • Mystropetalon
  • Mystroxylon
  • Nanodea
  • Naregamia
  • Naringi
  • Natsiatopsis
  • Natsiatum
  • Naudinia
  • Naufraga
  • Nealchornea
  • Nebelia
  • Neblinanthera
  • Necepsia
  • Necramium
  • Nectaropetalum
  • Neillia
  • Nematolepis
  • Nemcia
  • Nemopanthus
  • Neobeguea
  • Neoboutonia
  • Neobyrnesia
  • Neocarya
  • Neochamaelea
  • Neochevalierodendron
  • Neocollettia
  • Neocryptodiscus
  • Neodriessenia
  • Neodunnia
  • Neofabricia
  • Neogoezia
  • Neoguillauminia
  • Neoharmsia
  • Neoholstia
  • Neoluederitzia
  • Neomitranthes
  • Neomyrtus
  • Neonelsonia
  • Neonotonia
  • Neopanax
  • Neoparrya
  • Neoplatytaenia
  • Neoraputia
  • Neorautanenia
  • Neorites
  • Neoroepera
  • Neorudolphia
  • Neoschmidia
  • Neosciadium
  • Neoscortechinia
  • Neoshirakia
  • Neotina
  • Neotrewia
  • Nephelium
  • Nephrodesmus
  • Nephrostylis
  • Nepsera
  • Neptunia
  • Nerophila
  • Nesaea
  • Nesiota
  • Nestronia
  • Neurada
  • Neuradopsis
  • Neviusia
  • Newtonia
  • Nicobariodendron
  • Niedenzuella
  • Niphogeton
  • Nirarathamnos
  • Nissolia
  • Nitraria
  • Nogra
  • Noltea
  • Nomismia
  • Notanthera
  • Nothapodytes
  • Nothobaccaurea
  • Nothocissus
  • Nothopegia
  • Nothosmyrnium
  • Notiosciadium
  • Notobuxus
  • Notodon
  • Notopterygium
  • Notospartium
  • Notothixos
  • Nuytsia
  • Nycticalanthus
  • Nylandtia
  • Nymania
  • Nyssa
  • Ochanostachys
  • Ochoterenaea
  • Ochrosperma
  • Ochthephilus
  • Ochthocosmus
  • Octamyrtus
  • Octoknema
  • Octolepis
  • Octospermum
  • Oddoniodendron
  • Oecopetalum
  • Oedibasis
  • Oedina
  • Oemleria
  • Oenanthe
  • Oenothera
  • Ohbaea
  • Ohwia
  • Okoubaka
  • Olax
  • Oldfieldia
  • Oligoceras
  • Oligocladus
  • Olinia
  • Oliverella
  • Oliveria
  • Olneya
  • Olymposciadium
  • Ombrophytum
  • Omphacomeria
  • Omphalea
  • Omphalopus
  • Omphellantha
  • Oncella
  • Oncocalyx
  • Ongokea
  • Onobrychis
  • Ononis
  • Operculicarya
  • Ophiocaryon
  • Ophrestia
  • Ophthalmoblapton
  • Opilia
  • Opisthiolepis
  • Opisthocentra
  • Oplopanax
  • Opopanax
  • Orbexilum
  • Oreocallis
  • Oreocome
  • Oreocomopsis
  • Oreodendron
  • Oreomunnia
  • Oreomyrrhis
  • Oreonana
  • Oreopanax
  • Oreophysa
  • Oreoporanthera
  • Oreoschimperella
  • Oreoxis
  • Oresitrophe
  • Oricia
  • Oriciopsis
  • Orites
  • Oritrephes
  • Orixa
  • Orlaya
  • Ormocarpopsis
  • Ormocarpum
  • Ormopterum
  • Ormosciadium
  • Ormosia
  • Ormosiopsis
  • Ornithopus
  • Orogenia
  • Oropanax
  • Orostachys
  • Orothamnus
  • Orphanodendron
  • Orthodphenia
  • Orthopterigyum
  • Oryctanthus
  • Oryctina
  • Osbeckia
  • Osbornia
  • Oschatzia
  • Oserya
  • Osmorhiza
  • Osmoxylon
  • Ossaea
  • Osteomeles
  • Ostericum
  • Ostodes
  • Ostroderris
  • Ostryocarpus
  • Osyridocarpos
  • Osyris
  • Otanthera
  • Otholobium
  • Otonephelium
  • Otoptera
  • Ottoa
  • Ottoschulzia
  • Ovidia
  • Owenia
  • Oxalis
  • Oxanthera
  • Oxylobium
  • Oxypolis
  • Oxyrhynchus
  • Oxyspora
  • Oxystigma
  • Oxytropis
  • Ozomelis
  • Ozoroa
  • Pachecoa
  • Pachyanthus
  • Pachycentria
  • Pachycormus
  • Pachyctenium
  • Pachyelasma
  • Pachyloma
  • Pachyphytum
  • Pachypleurum
  • Pachyrhizus
  • Pachysandra
  • Pachystroma
  • Pachystylidium
  • Padbruggea
  • Painteria
  • Paleodicraeia
  • Palimbia
  • Paliurus
  • Paloue
  • Paloveopsis
  • Pamburus
  • Panamanthus
  • Panax
  • Pancheria
  • Pancovia
  • Panda
  • Panopsis
  • Pantadenia
  • Panurea
  • Pappea
  • Papuanthes
  • Paraberlinia
  • Paracalyx
  • Paracroton
  • Paraderris
  • Paradrypetes
  • Paragonis
  • Paraligusticum
  • Paramachaerium
  • Paramacrolobium
  • Paramignya
  • Paramyrciaria
  • Paranecepsia
  • Paranephelium
  • Paranomus
  • Parapantadenia
  • Parapiptadenia
  • Pararchidendron
  • Paraselinum
  • Paraserianthes
  • Parasilaus
  • Parastemon
  • Paratephrosia
  • Parinari
  • Parishia
  • Parkia
  • Parkinsonia
  • Parnassia
  • Parochetus
  • Parodiodendron
  • Parryella
  • Parthenocissus
  • Passerina
  • Pastinaca
  • Pastinacopsis
  • Paulita
  • Paullinia
  • Pausandra
  • Pavieasia
  • Paxistima
  • Pearsonia
  • Peddiea
  • Pedilanthus
  • Pedinopetalum
  • Pediomelum
  • Pedistylis
  • Peganum
  • Pegia
  • Pehria
  • Peixotoa
  • Pelargonium
  • Pellacalyx
  • Pellegriniodendron
  • Peltieria
  • Peltoboykinia
  • Peltogyne
  • Peltophorum
  • Peltostigma
  • Pemphis
  • Penaea
  • Pennantia
  • Pentabrachion
  • Pentaceras
  • Pentaclethra
  • Pentactina
  • Pentapanax
  • Pentapeltis
  • Pentarhopalopilia
  • Pentascyphus
  • Pentaspadon
  • Penthorum
  • Peplis
  • Pera
  • Peraphyllum
  • Peraxilla
  • Periandra
  • Pericalymma
  • Pericopsis
  • Perideridia
  • Peripterygia
  • Peripterygium
  • Perissocoelium
  • Peristethium
  • Peritassa
  • Perriera
  • Perrierosedum
  • Perrottetia
  • Persoonia
  • Petagnaea
  • Petaladenium
  • Petalodactylis
  • Petalodiscus
  • Petalostigma
  • Petalostylis
  • Peteria
  • Petroedmondia
  • Petrophile
  • Petrophytum
  • Petroselinum
  • Petteria
  • Peucadanum
  • Phacellaria
  • Phaeoneuron
  • Phaiantha
  • Phaleria
  • Phanera
  • Phanerodiscus
  • Phaseolus
  • Phebalium
  • Phedimus
  • Phelline
  • Phellodendron
  • Phellolophium
  • Philadelphus
  • Philbornea
  • Philenoptera
  • Philgamia
  • Philotheca
  • Philyra
  • Phlojodicarpus
  • Phlyctodocarpa
  • Phoradendron
  • Photinia
  • Phragmanthera
  • Phthirusa
  • Phycostigma
  • Phylacium
  • Phylica
  • Phyllagathis
  • Phyllanoa
  • Phyllanthodendron
  • Phyllanthus
  • Phyllocarpus
  • Phyllodium
  • Phyllolobium
  • Phyllonoma
  • Phyllosma
  • Phyllota
  • Phyllotrichum
  • Phylloxylon
  • Phymatocarpus
  • Physocalymma
  • Physocarpus
  • Physospermopsis
  • Physospermum
  • Physostigma
  • Physotrichia
  • Phytocrene
  • Pickeringia
  • Picramnia
  • Picrasmia
  • Picrodendron
  • Picrolemma
  • Pictetia
  • Pierreodendron
  • Pileanthus
  • Pileostegia
  • Pilidiostigma
  • Piliocalyx
  • Piliostigma
  • Pilocarpus
  • Pilocosta
  • Pilopleura
  • Pilostyles
  • Pimelea
  • Pimelodendron
  • Pimenta
  • Pimpinella
  • Pinacopodium
  • Pinda
  • Pintoa
  • Piptadenia
  • Piptadeniastrum
  • Piptadeniopsis
  • Piptanthus
  • Piranhea
  • Piscidia
  • Pistacia
  • Pistorinia
  • Pisum
  • Pitavia
  • Pitaviaster
  • Pithecellobium
  • Pittosporopsis
  • Pittosporum
  • Placodiscus
  • Placospermum
  • Plagiocarpus
  • Plagiopetalum
  • Plagioscyphus
  • Plagiosiphon
  • Plagiostyles
  • Platea
  • Plathymenia
  • Platycarya
  • Platycelyphium
  • Platycrater
  • Platycyamus
  • Platydesma
  • Platygyna
  • Platylobium
  • Platylophus
  • Platymiscium
  • Platypodium
  • Platypterocarpus
  • Platysace
  • Platysepalum
  • Platytaenia
  • Platytheca
  • Plectrocarpa
  • Pleiochiton
  • Pleiogynium
  • Pleiokirkia
  • Pleiospermium
  • Plenckia
  • Plethadenia
  • Plethiandra
  • Pleurisanthes
  • Pleurocalyptus
  • Pleurophora
  • Pleurospermopsis
  • Pleurospermum
  • Pleurostylia
  • Plicosepalus
  • Plinia
  • Plukenetia
  • Podadenia
  • Podalyria
  • Podistera
  • Podocalyx
  • Podocytisus
  • Podolobium
  • Podolotus
  • Podonephelium
  • Podostemum
  • Poecilanthe
  • Poeppigia
  • Poga
  • Pogonophora
  • Poikilogyne
  • Poilaniella
  • Poilannammia
  • Poiretia
  • Poitea
  • Polemannia
  • Polemanniopsis
  • Polhillia
  • Polyandra
  • Polyaster
  • Polycardia
  • Polycephalium
  • Polygala
  • Polygonanthus
  • Polylepis
  • Polylophium
  • Polyosma
  • Polypleurum
  • Polyporandra
  • Polyscias
  • Polystemonanthus
  • Polytaenia
  • Polyzygus
  • Pomaderris
  • Pometia
  • Pomphidea
  • Poncirus
  • Pongamia
  • Pongamiopsis
  • Poranthera
  • Poraqueiba
  • Porlieria
  • Porocystis
  • Portenschlagiella
  • Potanina
  • Potentilla
  • Poteranthera
  • Pottingeria
  • Poupartia
  • Pozoa
  • Prangos
  • Preussiella
  • Priestleya
  • Primularia
  • Prinsepia
  • Prionosciadium
  • Prionostemma
  • Prioria
  • Pristimera
  • Pronaya
  • Proserpinaca
  • Prosopanche
  • Prosopidastrum
  • Prosopis
  • Protea
  • Protium
  • Protomegabaria
  • Protorhus
  • Prunus
  • Psammogeton
  • Psammomoya
  • Pseudagrostistachys
  • Pseudanamomis
  • Pseudanthus
  • Pseudarthria
  • Pseudeminia
  • Pseudeugenia
  • Pseudima
  • Pseudiosma
  • Pseudobaeckea
  • Pseudobersama
  • Pseudobotrys
  • Pseudocarapa
  • Pseudocarum
  • Pseudocedrela
  • Pseudoclausena
  • Pseudoconnarus
  • Pseudocroton
  • Pseudocydonia
  • Pseudodacryodes
  • Pseudodissochaeta
  • Pseudoentada
  • Pseudoeriosema
  • Pseudolachnostylis
  • Pseudolotus
  • Pseudomacrolobium
  • Pseudopanax
  • Pseudopancovia
  • Pseudopiptadenia
  • Pseudoprosopis
  • Pseudopteris
  • Pseudorlaya
  • Pseudosalacia
  • Pseudosamanea
  • Pseudosbeckia
  • Pseudosciadium
  • Pseudosedum
  • Pseudoselinum
  • Pseudosmodingium
  • Pseudospondias
  • Pseudovigna
  • Pseudoweinmannia
  • Psidium
  • Psilopeganum
  • Psiloxylon
  • Psittacanthus
  • Psophocarpus
  • Psoralea
  • Psoralidium
  • Psorothamnus
  • Psychopterys
  • Ptaeroxylon
  • Ptelea
  • Pteleopsis
  • Ptelidium
  • Pterandra
  • Pterisanthes
  • Pternandra
  • Pternopetalum
  • Pterocarpus
  • Pterocarya
  • Pterocelastrus
  • Pterocissus
  • Pterococcus
  • Pterodon
  • Pterogastra
  • Pterogyne
  • Pterolepis
  • Pterolobium
  • Pterorhachis
  • Pterospartum
  • Pterostemon
  • Pterygopleurum
  • Pterygopodium
  • Ptilimnium
  • Ptilochaeta
  • Ptycholobium
  • Ptychopetalum
  • Ptychopyxis
  • Ptychosema
  • Ptychotis
  • Pueraria
  • Pullea
  • Pultenaea
  • Punica
  • Purpureostemon
  • Purshia
  • Putranjiva
  • Putterlickia
  • Pycnocoma
  • Pycnocycla
  • Pycnospora
  • Pyfeum
  • Pyracantha
  • Pyramidoptera
  • Pyrenacantha
  • Pyrularia
  • Pyrus
  • Qualea
  • Quassia
  • Quetzalia
  • Quillaja
  • Quinchamalium
  • Quintinia
  • Quisqualis
  • Radiola
  • Radlkofera
  • Rafflesia
  • Rafnia
  • Raimondianthus
  • Ramirezella
  • Ramorinoa
  • Raputia
  • Raputiarana
  • Raspalia
  • Rauia
  • Ravenia
  • Raveniopsis
  • Recchia
  • Recordoxylon
  • Regelia
  • Registaniella
  • Reinwardtia
  • Reinwardtiodendron
  • Reissantia
  • Reissekia
  • Requienia
  • Retama
  • Retanilla
  • Reutealis
  • Reverchonia
  • Reynoldsia
  • Reynosia
  • Rhabdodendron
  • Rhabdosciadium
  • Rhadinothamnus
  • Rhamnella
  • Rhamnidium
  • Rhamnoneuron
  • Rhamnus
  • Rhaphiolepis
  • Rhaphiostylis
  • Rhexia
  • Rhizanthes
  • Rhizophora
  • Rhodamnia
  • Rhodiola
  • Rhodomyrtus
  • Rhodopis
  • Rhodosciadium
  • Rhodosepala
  • Rhodosphaera
  • Rhodotypos
  • Rhoiacarpos
  • Rhoicissus
  • Rhoiptelea
  • Rhopalocnemis
  • Rhopalopilia
  • Rhopalosciadium
  • Rhus
  • Rhyncanthera
  • Rhynchocalyx
  • Rhyncholacis
  • Rhynchophora
  • Rhynchosia
  • Rhynchotropis
  • Rhysopterus
  • Rhysotoechia
  • Rhyssopteris
  • Rhyticaryum
  • Rhytidosporum
  • Ribes
  • Richeopsis
  • Richeria
  • Richeriella
  • Ricinocarpus
  • Ricinodendron
  • Ricinus
  • Ridolfia
  • Riedeliella
  • Rinzia
  • Ristantia
  • Robinia
  • Robinsiophyton
  • Robsonodendron
  • Rockinghamia
  • Rodgersia
  • Romanoa
  • Rosa
  • Rosselia
  • Rosularia
  • Rotala
  • Rothia
  • Roucheria
  • Roupala
  • Rourea
  • Roureopsis
  • Roussea
  • Rousseauxia
  • Rouya
  • Rubus
  • Rumia
  • Rupertia
  • Ruptiliocarpon
  • Ruta
  • Rutaneblina
  • Rutheopsis
  • Rynchotheca
  • Rzedowskia
  • Sabia
  • Sabinea
  • Sacoglottis
  • Sageretia
  • Sagotia
  • Sajanella
  • Sakoanala
  • Salacia
  • Salacighia
  • Salaciopsis
  • Salomonia
  • Salpinga
  • Saltera
  • Salvadora
  • Salvadoropsis
  • Salvertia
  • Salweenia
  • Samadera
  • Samanea
  • Sampantea
  • Sandemania
  • Sandoricum
  • Sandwithia
  • Sanguisorba
  • Sanicula
  • Saniculiphyllum
  • Sannantha
  • Santalum
  • Santiria
  • Sapindus
  • Sapium
  • Saposhnikovia
  • Sapria
  • Saraca
  • Sarawakodendron
  • Sarcococca
  • Sarcodum
  • Sarcomelicope
  • Sarcophyte
  • Sarcopoterium
  • Sarcopteryx
  • Sarcopyramis
  • Sarcostigma
  • Sarcotheca
  • Sarcotoechia
  • Sargentia
  • Sartoria
  • Sauropus
  • Sauvallella
  • Savia
  • Saxicolella
  • Saxifraga
  • Saxifragella
  • Saxifragodes
  • Saxifragopsis
  • Scagea
  • Scaligeria
  • Scandia
  • Scandix
  • Schaefferia
  • Schefflera
  • Schefflerodendron
  • Schinopsis
  • Schinus
  • Schinziophyton
  • Schistocarpaea
  • Schistostemon
  • Schizeilema
  • Schizolobium
  • Schizomeria
  • Schizophragma
  • Schizoscyphus
  • Schleichera
  • Schleinitzia
  • Schmardaea
  • Schoenobiblus
  • Schoenolaena
  • Schoepfia
  • Scholtzia
  • Schotia
  • Schrenkia
  • Schtschurowskia
  • Schulzia
  • Schumannia
  • Schwackaea
  • Sciadodendrom
  • Sclerocarya
  • Sclerochorton
  • Sclerolinon
  • Sclerolobium
  • Scleropyrum
  • Sclerotiaria
  • Scorodocarpus
  • Scorodophloeus
  • Scorpiothyrsus
  • Scorpiurus
  • Scrithacola
  • Scurrula
  • Scutia
  • Scutinanthe
  • Scybalium
  • Scyphonychium
  • Sebastiania
  • Securidaca
  • Securigera
  • Securinega
  • Sedella
  • Sedum
  • Seemannaralia
  • Seetzenia
  • Seidelia
  • Selinum
  • Sellocharis
  • Semecarpus
  • Semenovia
  • Semialarium
  • Sempervivum
  • Senefeldera
  • Senefelderopsis
  • Senna
  • Septulina
  • Serianthes
  • Sericodes
  • Serjania
  • Serruria
  • Sesbania
  • Seseli
  • Seselopsis
  • Severinia
  • Sheilanthera
  • Shepherdia
  • Shirakiopsis
  • Shoshonea
  • Shuteria
  • Sibangea
  • Sibbaldia
  • Sibiraea
  • Siegfriedia
  • Sigmatanthus
  • Silaum
  • Simaba
  • Simarouba
  • Simicratea
  • Simirestis
  • Simmondsia
  • Sindodolichos
  • Sindora
  • Sindoropsis
  • Sinocarum
  • Sinocrassula
  • Sinodielsia
  • Sinolimprichtia
  • Sinopanax
  • Siphanthera
  • Siphoneugenia
  • Siphonodon
  • Sison
  • Sisyndite
  • Sisyrolepis
  • Sium
  • Skimmia
  • Sleumerodendron
  • Smelophyllum
  • Smirnowia
  • Smithia
  • Smodingium
  • Smyrniopsis
  • Smyrnium
  • Smythea
  • Socratina
  • Soemmeringia
  • Sogerianthe
  • Solenocarpus
  • Sollya
  • Solmsia
  • Sonderina
  • Sonderothamnus
  • Sonerila
  • Sonneratia
  • Sophora
  • Soranthus
  • Sorbaria
  • Sorbus
  • Sorindeia
  • Sorocephalus
  • Soulamea
  • Soymida
  • Spachea
  • Spananthe
  • Spartidium
  • Spartium
  • Spartocytisus
  • Spatalla
  • Spathandra
  • Spathelia
  • Spathionema
  • Spathiostemon
  • Spatholobus
  • Spenceria
  • Speranksia
  • Spermolepis
  • Sphaenolobium
  • Sphaerantia
  • Sphaerolobium
  • Sphaerophysa
  • Sphaerosacme
  • Sphaerosciadium
  • Sphaerostylis
  • Sphaerothylax
  • Sphallerocarpus
  • Sphalmium
  • Sphedamnocarpus
  • Sphenocarpus
  • Sphenosciadium
  • Sphenostemon
  • Sphenostylis
  • Sphinctospermum
  • Sphyranthera
  • Spiraea
  • Spiraeanthemum
  • Spiraeanthus
  • Spiranthera
  • Spirogardnera
  • Spirostachys
  • Spirotropis
  • Spondianthus
  • Spondias
  • Spongiocarpella
  • Spongiosyndesmus
  • Sporoxeia
  • Spragueanella
  • Spuriodaucus
  • Spuriopimpinella
  • Spyridium
  • Staavia
  • Stachyandra
  • Stachyanthus
  • Stachyothyrsus
  • Stachystemon
  • Stackhousia
  • Stadmania
  • Stahlia
  • Stanmarkia
  • Staphylea
  • Stauracanthus
  • Stauranthus
  • Stefanoffia
  • Steganotaenia
  • Stellera
  • Stemonocoleus
  • Stemonurus
  • Stenocarpus
  • Stenocoelium
  • Stenodon
  • Stenodrepanum
  • Stenosemis
  • Stenosiphon
  • Stenotaenia
  • Stephanandra
  • Stephanodaphne
  • Stephanodium
  • Stereocaryum
  • Sterigmapetalum
  • Stewartiella
  • Stigmaphyllon
  • Stilbocarpa
  • Stillingia
  • Stirlingia
  • Stirtonanthus
  • Stizolobium
  • Stocksia
  • Stoibrax
  • Stonesia
  • Storckiella
  • Storthocalyx
  • Stracheya
  • Strangea
  • Stranvaesia
  • Streblorrhiza
  • Strephonema
  • Strombosia
  • Strombosiopsis
  • Strongylodon
  • Strophioblachia
  • Strophostyles
  • Struthanthus
  • Struthiola
  • Stryphnodendron
  • Stuhlmannia
  • Stussenia
  • Stylapterus
  • Stylobasium
  • Styloceras
  • Stylosanthes
  • Styphnolobium
  • Styrophyton
  • Suksdorfia
  • Sullivantia
  • Sumbaviopsis
  • Suregada
  • Suriana
  • Sutherlandia
  • Svitramia
  • Swainsona
  • Swartzia
  • Sweetia
  • Swietenia
  • Swinglea
  • Swintonia
  • Sympetalandra
  • Symphionema
  • Symphyllia
  • Symphyoloma
  • Synandenium
  • Synandrodaphne
  • Synaphea
  • Synaptolepis
  • Syncarpia
  • Syndyophyllum
  • Synelcoscadium
  • Synima
  • Synoum
  • Syzygium
  • Szovitsia
  • Tacaruna
  • Tachigali
  • Tadehagi
  • Taenidia
  • Taihangia
  • Talassia
  • Talbotiella
  • Talguenea
  • Talisia
  • Tamamschjania
  • Tamarindus
  • Tanakaea
  • Tannodia
  • Tapinanthus
  • Tapirira
  • Tapiscia
  • Tapoides
  • Tapura
  • Taralea
  • Tateanthus
  • Tauschia
  • Taverniera
  • Taxillus
  • Tayloriophyton
  • Teclea
  • Teline
  • Tellima
  • Telmissa
  • Telopea
  • Templetonia
  • Tephrosia
  • Tepualia
  • Teramnus
  • Terminalia
  • Terminaliopsis
  • Terminthia
  • Tessmannia
  • Tessmannianthus
  • Tetilla
  • Tetraberlinia
  • Tetracoccus
  • Tetractomia
  • Tetradiclis
  • Tetradium
  • Tetradyas
  • Tetraena
  • Tetragastris
  • Tetraglochin
  • Tetranoglobus
  • Tetrapanax
  • Tetraplandra
  • Tetraplasandra
  • Tetrapleura
  • Tetrapteris
  • Tetrapterocarpon
  • Tetrasiphon
  • Tetrastigma
  • Tetrastylidium
  • Tetrataenium
  • Tetrataxis
  • Tetratheca
  • Tetrazygia
  • Tetrorchidium
  • Teyleria
  • Thamnea
  • Thamnosciadium
  • Thamnosma
  • Thapsia
  • Thaspium
  • Thaumasianthes
  • Thecacoris
  • Thecanthes
  • Thecocarpus
  • Thelethylax
  • Theligonum
  • Thermopsis
  • Thesidium
  • Thesium
  • Thiloa
  • Thinouia
  • Thompsonella
  • Thonningia
  • Thouinia
  • Thouinidium
  • Thryallis
  • Thryptomene
  • Thylacanthus
  • Thymelaea
  • Thyrsanthera
  • Thyrsodium
  • Thyrsosalacia
  • Tiarella
  • Tibetia
  • Tibouchina
  • Tibouchinopsis
  • Ticorea
  • Tigridiopalma
  • Tilingia
  • Tillaea
  • Tina
  • Tinguarra
  • Tinopsis
  • Tipuana
  • Tirpitzia
  • Tittmannia
  • Tococa
  • Todaroa
  • Toddalia
  • Toddaliopsis
  • Toechima
  • Tolmiea
  • Tolypanthus
  • Tongoloa
  • Tontelea
  • Toona
  • Topobea
  • Tordyliopsis
  • Tordylium
  • Toricellia
  • Torilis
  • Tornabenea
  • Toronia
  • Torralbasia
  • Torrenticola
  • Toubaouate
  • Toulicia
  • Toxicodendron
  • Toxosiphon
  • Trachydium
  • Trachylobium
  • Trachymene
  • Trachysciadium
  • Trachyspermum
  • Tractocopevodia
  • Tragia
  • Tragiella
  • Transcaucasia
  • Trapa
  • Trattinnickia
  • Tremandra
  • Trembleya
  • Trepocarpus
  • Trevesia
  • Trevia
  • Trevoa
  • Triadica
  • Triaspis
  • Tribeles 
  • Tribulopis
  • Tribulus
  • Trichilia
  • Trichocephalus
  • Tricholaser
  • Trichoscypha
  • Tricomaria
  • Trifidacanthus
  • Trifolium
  • Trigonachras
  • Trigonella
  • Trigonia
  • Trigoniastrum
  • Trigoniodendron
  • Trigonopleura
  • Trigonosciadium
  • Trigonostemon
  • Trihaloragis
  • Trilepidea
  • Trinia
  • Triolena
  • Triomma
  • Triopteris
  • Triphasia
  • Triplarina
  • Triplisomeris
  • Tripodanthus
  • Tripodion
  • Tripterococcus
  • Tripterodendron
  • Tripterygium
  • Tristania
  • Tristaniopsis
  • Tristellateia
  • Tristemma
  • Tristemonanthus
  • Tristerix
  • Tristicha
  • Tristira
  • Tristiropsis
  • Trithecanthera
  • Triunia
  • Trochiscanthes
  • Tropaeastrum
  • Tropaeolum
  • Trymalium
  • Tryssophyton
  • Tsingya
  • Tulasneantha
  • Tupeia
  • Tupidanthus
  • Turgenia
  • Turpinia
  • Turraea
  • Turraeanthus
  • Turrillia
  • Tylanthera
  • Tylecodon
  • Tylosema
  • Uapaca
  • Ugni
  • Uittienia
  • Uldinia
  • Uleanthus
  • Ulex
  • Umbilicus
  • Umtiza
  • Ungnadia
  • Uraria
  • Urariopsis
  • Uribea
  • Urobotrya
  • Urodon
  • Uromyrtus
  • Urvillea
  • Vahlia
  • Valdivia
  • Valenzuelia
  • Vanasushava
  • Vandasina
  • Vanroyenella
  • Vantanea
  • Vanwykia
  • Vatairea
  • Vataireopsis
  • Vatovaea
  • Vaughania
  • Vaupesia
  • Vauquelinia
  • Vavaea
  • Vavilovia
  • Ventilago
  • Vepris
  • Vermifrux
  • Vernicia
  • Verrucularia
  • Verticordia
  • Vesselowskya
  • Vexatorella
  • Vicatia
  • Vicia
  • Vietsenia
  • Vigia
  • Vigna
  • Villadia
  • Viminaria
  • Viposia
  • Virgilia
  • Virotia
  • Viscainoa
  • Viscum
  • Vitis
  • Viviania
  • Voandzeia
  • Voatamalo
  • Vochysia
  • Votomita
  • Vouacapoua
  • Vouarana
  • Wagatea
  • Wajira
  • Waldsteinia
  • Wallaceodendron
  • Walsura
  • Warneckea
  • Waterhousea
  • Weberbaurella
  • Weddellina
  • Weihea
  • Weinmannia
  • Welchiodendron
  • Wendtia
  • Wenzelia
  • Wetria
  • Wettsteiniola
  • Whipplea
  • Whiteodendron
  • Whitfordiodendron
  • Whitmorea
  • Whyanbeelia
  • Wiborgia
  • Wielandia
  • Wikstroemia
  • Willardia
  • Willisia
  • Wimmeria
  • Winklerella
  • Wisteria
  • Woodburnia
  • Woodfordia
  • Xanthoceras
  • Xanthocercis
  • Xanthogalum
  • Xanthomyrtus
  • Xanthophyllum
  • Xanthosia
  • Xanthostemon
  • Xatardia
  • Xerocladia
  • Xeroderris
  • Xerospermum
  • Xerospiraea
  • Ximenia
  • Xiphotheca
  • Xylia
  • Xylocarpus
  • Xylomelum
  • Xylonagra
  • Xylonymus
  • Yabea
  • Yua
  • Yucaratonia
  • Zanha
  • Zanthoxylum
  • Zapoteca
  • Zauschneria
  • Zehnderia
  • Zenia
  • Zenkerella
  • Zeravschania
  • Zeylandium
  • Zieria
  • Zinowiewia
  • Zizia
  • Ziziphus
  • Zollernia
  • Zollingeria
  • Zornia
  • Zosima
  • Zuccagnia
  • Zygia
  • Zygophyllum
  • Alismatiidae
  • Alisma
  • Althenia
  • Amphibolis
  • Andruris
  • Apalanthe
  • Aponogeton
  • Appertiella
  • Baldellia
  • Blyxa
  • Burnatia
  • Butoma
  • Butomopsis
  • Caldesia
  • Cymodocea
  • Damasonium
  • Echinodorus
  • Egeria
  • Elodea
  • Enhalus
  • Groenlandia
  • Halodule
  • Halophila
  • Heterozostera
  • Hexuris
  • Hyalisma
  • Hydrilla
  • Hydrocharis
  • Hydrocleys
  • Lacandonia
  • Lagarosiphon
  • Lepilaena
  • Lilaea
  • Limnobium
  • Limnocharis
  • Limnophyton
  • Luronium
  • Maidenia
  • Maundia
  • Naja
  • Nechamandra
  • Ottelia
  • Phyllospadix
  • Posidonia
  • Potamogeton
  • Pseudalthenia
  • Ranalisma
  • Ruppia
  • Sagittaria
  • Scheuchzeria
  • Sciaphila
  • Seychellaria
  • Soridium
  • Stratiotes
  • Syringodium
  • Tetroncium
  • Thalassia
  • Thalassodendron
  • Triglochin
  • Triuris
  • Vallisneria
  • Vleisia
  • Wiesneria
  • Zannichellia
  • Zostera
  • Areciidae
  • Acanthophoenix
  • Acoelorrhaphe
  • Acorus
  • Acrocomia
  • Actinokentia
  • Actinorhytis
  • Aglaodorum
  • Aglaonema
  • Aiphanes
  • Allagoptera
  • Alloschemone
  • Alloschmidia
  • Alocasia
  • Alsmithia
  • Ambrosina
  • Ammandra
  • Amorphophallus
  • Amydrium
  • Anadendrum
  • Anaphyllopsis
  • Anaphyllum
  • Anchomanes
  • Anthurium
  • Anubias
  • Aphandra
  • Archontophoenix
  • Areca
  • Arenga
  • Aridarum
  • Ariopsis
  • Arisaema
  • Arisarum
  • Arophyton
  • Arum
  • Asplundia
  • Asterogyne
  • Asterostigma
  • Astrocaryum
  • Attalea
  • Bactris
  • Balaka
  • Barcella
  • Basselinia
  • Beccariophoenix
  • Bentinckia
  • Biarum
  • Bismarckia
  • Bognera
  • Borassodendron
  • Borassus
  • Brahea
  • Brassiophoenix
  • Brongniartikentia
  • Bucephalandra
  • Burretiokentia
  • Butia
  • Caladium
  • Calamus
  • Calla
  • Callopsis
  • Calospatha
  • Calyptrocalyx
  • Calyptrogyne
  • Calyptronoma
  • Campecarpus
  • Carlephyton
  • Carludovica
  • Carpentaria
  • Carpoxylon
  • Caryota
  • Catoblastus
  • Ceratolobus
  • Cercestis
  • Ceroxylon
  • Chamaedorea
  • Chamaerops
  • Chambeyronia
  • Chelyocarpus
  • Chlorospatha
  • Chorigyne
  • Chrysalocarpus
  • Chuniophoenix
  • Clinosperma
  • Clinostigma
  • Coccothrinax
  • Cocos
  • Colletogyne
  • Colocasia
  • Colpothrinax
  • Copernicia
  • Corypha
  • Cryosophila
  • Cryptocoryne
  • Culcasia
  • Cyclanthus
  • Cyphokentia
  • Cyphophoenix
  • Cyphosperma
  • Cyrtosperma
  • Cyrtostachys
  • Daemonorops
  • Deckenia
  • Desmoncus
  • Dianthoveus
  • Dicranopygum
  • Dictyocaryum
  • Dictyospermum
  • Dieffenbachia
  • Dracontioides
  • Dracontium
  • Dracunculus
  • Dransfieldia
  • Drymophloeus
  • Dypsis
  • Eleaeis
  • Eleiodoxa
  • Eminium
  • Epipremnum
  • Eremospatha
  • Eugeissona
  • Euterpe
  • Evodianthus
  • Filarum
  • Freycinetia
  • Furtodoa
  • Gastrococos
  • Gaussia
  • Gearum
  • Geonoma
  • Gonatopus
  • Gorgonidium
  • Guihaia
  • Gymnostachys
  • Halmoorea
  • Hapaline
  • Hedyscepe
  • Helicodiceros
  • Heteroaridarum
  • Heteropsis
  • Heterospathe
  • Holochlamys
  • Homalomena
  • Hottarum
  • Howea
  • Hydriastele
  • Hyophorbe
  • Hyospathe
  • Hyphaene
  • Iguanura
  • Iriartea
  • Iriartella
  • Itaya
  • Jasarum
  • Jessenia
  • Johannesteijsmannia
  • Juania
  • Jubaea
  • Jubaeopsis
  • Kentiopsis
  • Kerriodoxa
  • Korthalsia
  • Laccospadix
  • Laccosperma
  • Lagenandra
  • Landoltia
  • Lasia
  • Lasimorpha
  • Latania
  • Lavoixia
  • Lemna
  • Lemurophoenix
  • Leopoldinia
  • Lepidocaryum
  • Lepidorrhachis
  • Licuala
  • Linospadix
  • Livistona
  • Lodoicea
  • Loxococcus
  • Ludovia
  • Lysichiton
  • Lytocaryum
  • Mangonia
  • Manicaria
  • Marojejya
  • Masoala
  • Mauritia
  • Mauritiella
  • Maxburretia
  • Medemia
  • Metroxylon
  • Monstera
  • Montrichardia
  • Moratia
  • Myrialepis
  • Nannorrhops
  • Nenga
  • Neonicholsonia
  • Neoveitchia
  • Nephrosperma
  • Nephthytis
  • Normanbya
  • Nypa
  • Oenocarpus
  • Oncocalamus
  • Oncosperma
  • Orania
  • Oraniopsis
  • Orbignya
  • Orontium
  • Pandanus
  • Parajubaea
  • Pedicellarum
  • Pelagodoxa
  • Peltandra
  • Philodendron
  • Phoenicophorium
  • Phoenix
  • Pholidocarpus
  • Pholidostachys
  • Phymatarum
  • Physokentia
  • Phytelephas
  • Pigafetta
  • Pinanga
  • Pinellia
  • Piptospatha
  • Pistia
  • Plectocomia
  • Plectocomiopsis
  • Podococcus
  • Podolasia
  • Pogonotium
  • Polyandrococos
  • Pothoidium
  • Pothos
  • Prestoea
  • Pritchardia
  • Pritchardiopsis
  • Protarum
  • Pseudodracontium
  • Pseudohydrosme
  • Pseudophoenix
  • Ptychococcus
  • Ptychosperma
  • Pycnospatha
  • Raphia
  • Raphidophora
  • Ravenea
  • Reinhardtia
  • Remusatia
  • Retispatha
  • Rhapidophyllum
  • Rhapis
  • Rhektophyllum
  • Rhodospatha
  • Rhopaloblaste
  • Rhopalostylis
  • Roscheria
  • Roystonea
  • Sabal
  • Salacca
  • Sararanga
  • Satakentia
  • Satranala
  • Sauromatum
  • Scaphispatha
  • Scheelea
  • Schippia
  • Schismatoglottis
  • Schultesiophytum
  • Scindapsus
  • Sclerosperma
  • Serenoa
  • Socratea
  • Sommieria
  • Spathantheum
  • Spathicarpa
  • Spathiphyllum
  • Sphaeradenia
  • Spirodela
  • Stelestylis
  • Stenospermation
  • Steudnera
  • Stylochiton
  • Syagrus
  • Symplocarpus
  • Synandrospadix
  • Synechanthus
  • Syngonium
  • Taccarum
  • Tectiphiala
  • Tessmanniophoenix
  • Theriophonum
  • Thoracocarpus
  • Thrinax
  • Trachycarpus
  • Trithrinax
  • Typhonium
  • Typhonodorum
  • Ulearum
  • Urospatha
  • Urospathella
  • Veillonia
  • Veitchia
  • Verschaffeltia
  • Voanioala
  • Wallichia
  • Washingtonia
  • Welfia
  • Wendlandiella
  • Wettinia
  • Wodyetia
  • Wolffia
  • Wolffiella
  • Xanthosoma
  • Zamioculcas
  • Zantedeschia
  • Zombia
  • Zomicarpa
  • Zomicarpella
  • Liliidae
  • Aa
  • Abdominea
  • Aberrantia
  • Acacallis
  • Acampe
  • Acanthephippium
  • Acanthocarpus
  • Acanthochlamys
  • Aceras
  • Acianthella
  • Acianthera
  • Acianthus
  • Acineta
  • Acostaea
  • Acriopsis
  • Acrochaene
  • Acrolophia
  • Acrorchis
  • Ada
  • Adenochilus
  • Adenoncos
  • Adrorhizon
  • Aerangis
  • Aeranthes
  • Aerides
  • Aeridostachya
  • Afrothismia
  • Aganisia
  • Agapanthus
  • Agave
  • Aglossorrhyncha
  • Agrostocrinum
  • Agrostophyllum
  • Alamania
  • Alania
  • Albuca
  • Aletris
  • Allium
  • Aloe
  • Alophia
  • Alrawia
  • Alstroemeria
  • Altensteinia
  • Amaryllis
  • Ambrella
  • Amerorchis
  • Amesiella
  • Amianthium
  • Amitostigma
  • Ammocharis
  • Amparoa
  • Anacamptis
  • Anathallis
  • Ancistrochilus
  • Ancistrorhynchus
  • Androcorys
  • Androcymbium
  • Androstephium
  • Anemarrhema
  • Angraecopsis
  • Angraecum
  • Anguloa
  • Anizoganthos
  • Anoectochilus
  • Anomatheca
  • Ansellia
  • Anthericum
  • Anthogonium
  • Aphyllanthes
  • Aphyllorchis
  • Aplectrum
  • Apoda-prorepentia
  • Apodolirion
  • Aporostylis
  • Apostasia
  • Appendicula
  • Apteria
  • Aracamunia
  • Arachnis
  • Arachnitis
  • Arethusa
  • Aristea
  • Armodorum
  • Arnocrinum
  • Arnottia
  • Arpophyllum
  • Arthrochilus
  • Arthropodium
  • Artorima
  • Arundina
  • Ascidieria
  • Ascocentrum
  • Ascochilopsis
  • Ascochilus
  • Ascoglossum
  • Asparagus
  • Aspasia
  • Asphodeline
  • Asphodelus
  • Aspidistra
  • Aspidogyne
  • Astelia
  • Astroloba
  • Aulosepalum
  • Auxopus
  • Avetra
  • Babiana
  • Baeometra
  • Barbacenia
  • Barbaceniopsis
  • Barberetta
  • Barbosella
  • Barbrodria
  • Barkeria
  • Barlia
  • Barnardia
  • Bartholina
  • Basiphyllaea
  • Baskervilla
  • Batemannia
  • Battandiera
  • Baxteria
  • Beaucarnea
  • Beclardia
  • Behnia
  • Belamcanda
  • Bellevalia
  • Beloglottis
  • Benthamia
  • Benzingia
  • Beschorneia
  • Bessera
  • Bhutanthera
  • Biermannia
  • Bifrenaria
  • Bipinnula
  • Blancoa
  • Blandfordia
  • Bletia
  • Bletilla
  • Bloomeria
  • Bobartia
  • Bogoria
  • Bollea
  • Bolusiella
  • Bomarea
  • Bonatea
  • Boophone
  • Borderea
  • Borya
  • Bowiea
  • Brachionidium
  • Brachycorythis
  • Brachypeza
  • Brachystele
  • Bracisepalum
  • Braemia
  • Brassavola
  • Brassia
  • Brenesia
  • Brimeura
  • Brodiaea
  • Bromheadia
  • Broughtonia
  • Brownleea
  • Brunsvigia
  • Bryobium
  • Buchtienia
  • Bulbine
  • Bulbinella
  • Bulbophyllum
  • Bulleyia
  • Burchardia
  • Burmannia
  • Burnettia
  • Cadetia
  • Caesia
  • Caladenia
  • Calanthe
  • Caleana
  • Calectasia
  • Calibanus
  • Caliphruria
  • Callostylis
  • Calochilus
  • Calochortus
  • Calopogon
  • Calostemma
  • Caluera
  • Calydorea
  • Calymmanthera
  • Calypso
  • Calyptrochilum
  • Camassia
  • Campanulorchis
  • Campylandra
  • Campylocentrum
  • Campylosiphon
  • Campynema
  • Campynemanthe
  • Capanemia
  • Cardiochilus
  • Cardiocrinum
  • Carpolyza
  • Catasetum
  • Cattleya
  • Caucaea
  • Caularthron
  • Centroglossa
  • Centrostigma
  • Cephalanthera
  • Cephalantheropsis
  • Ceratandra
  • Ceratocentron
  • Ceratochilus
  • Ceratostylis
  • Cestichis
  • Chamaeangis
  • Chamaeanthus
  • Chamaegastrodia
  • Chamaelirium
  • Chamaescilla
  • Chamaexeros
  • Chamelophyton
  • Chamorchis
  • Changnienia
  • Chaseella
  • Chasmanthe
  • Chaubardia
  • Chaubardiella
  • Chauliodon
  • Cheiradenia
  • Cheirostylis
  • Chelonistele
  • Chelyorchis
  • Chiloglottis
  • Chilopogon
  • Chiloschista
  • Chionodoxa
  • Chionographis
  • Chlidanthus
  • Chloraea
  • Chlorogalum
  • Chlorophytum
  • Chondrorhyncha
  • Chortolirion
  • Chroniochilus
  • Chrysoglossum
  • Chysis
  • Chytroglossa
  • Cipura
  • Cirrhaea
  • Cischweinfia
  • Claderia
  • Cleisocentron
  • Cleisomeria
  • Cleisostoma
  • Cleisostomopsis
  • Cleistes
  • Clematepistephium
  • Clintonia
  • Clivia
  • Clowesia
  • Cobana
  • Coccineorchis
  • Cochleanthes
  • Cocleorchis
  • Codonorchis
  • Coelia
  • Coeliopsis
  • Coeloglossum
  • Coelogyne
  • Coilochilus
  • Colchicum
  • Collabium
  • Comospermum
  • Comparettia
  • Conanthera
  • Conchidium
  • Conostylis
  • Constantia
  • Convallaria
  • Corallorrhiza
  • Cordiglottis
  • Cordyline
  • Corsia
  • Corsiopsis
  • Coryanthes
  • Corybas
  • Corycium
  • Corymborkis
  • Corynotheca
  • Cottonia
  • Cotylolabium
  • Cranichis
  • Cremastra
  • Crepidium
  • Cribbia
  • Crinum
  • Crocosmia
  • Crocus
  • Croomia
  • Crossoglossa
  • Crossyne
  • Cryptarrhena
  • Cryptocentrum
  • Cryptochilus
  • Cryptopus
  • Cryptopylos
  • Cryptostephanus
  • Cryptostylis
  • Cucumeria
  • Cuitlauzina
  • Curculigo
  • Cyanaeorchis
  • Cyanastrum
  • Cyanella
  • Cyanicula
  • Cybebus
  • Cybistetes
  • Cyclopogon
  • Cycnoches
  • Cylindrolobus
  • Cymbidiella
  • Cymbidium
  • Cymbocarpa
  • Cynorkis
  • Cypella
  • Cyphochilus
  • Cypholoron
  • Cypripedium
  • Cyrtanthus
  • Cyrtidiorchis
  • Cyrtopodium
  • Cyrtorchis
  • Cyrtosia
  • Cyrtostylis
  • Cystorchis
  • Dactylorhiza
  • Dactylostalix
  • Danaë
  • Dandya
  • Danhatchia
  • Dasylirion
  • Dasypogon
  • Daubenya
  • Degranvillea
  • Deiregyne
  • Dendrobium
  • Dendrochilum
  • Dendrolirium
  • Dendrophylax
  • Devia
  • Devogelia
  • Dianella
  • Diaphananthe
  • Diceratostele
  • Dichaea
  • Dichelostemma
  • Dichopogon
  • Dichromanthus
  • Dickasonia
  • Dictyostega
  • Didactylus
  • Didymoplexiella
  • Didymoplexiopsis
  • Didymoplexis
  • Dienia
  • Dierama
  • Dietes
  • Diglyphosa
  • Dignathe
  • Dilatris
  • Dilochia
  • Dilochiopsis
  • Dilomilis
  • Dimerandra
  • Dimorphorchis
  • Dinema
  • Dinklageella
  • Diora
  • Dioscorea
  • Dipcadi
  • Diphalangium
  • Diphylax
  • Diplandrorchis
  • Diplarrhena
  • Diplocentrum
  • Diplomeris
  • Diploprora
  • Dipodium
  • Dipteranthus
  • Disa
  • Discyphus
  • Disperis
  • Disporopsis
  • Disporum
  • Distylodon
  • Diuranthera
  • Diuris
  • Domingoa
  • Doritis
  • Doryanthes
  • Dossinia
  • Dracaena
  • Dracomonticola
  • Dracula
  • Drakaea
  • Dresslerella
  • Dressleria
  • Drimia
  • Drimiopsis
  • Dryadella
  • Dryadorchis
  • Drymoanthus
  • Drymoda
  • Drymophila
  • Duckeella
  • Dunstervillea
  • Duthiastrum
  • Dyakia
  • Earina
  • Eccremis
  • Echeandia
  • Echinosepala
  • Eggelingia
  • Eichhornia
  • Eleorchis
  • Eleutherine
  • Elleanthus
  • Eloyella
  • Eltroplectris
  • Elythranthera
  • Embreea
  • Empodium
  • Empusella
  • Encyclia
  • Ennealophus
  • Entomophobia
  • Eparmatostigma
  • Ephippianthus
  • Epiblastus
  • Epiblema
  • Epidendrum
  • Epigeneium
  • Epilyna
  • Epipactis
  • Epipogium
  • Epistephium
  • Erasanthe
  • Eremocrinum
  • Eremurus
  • Eria
  • Eriaxis
  • Ericksonella
  • Eriochilus
  • Eriodes
  • Eriopsis
  • Eriospermum
  • Erycina
  • Erythrodes
  • Erythronium
  • Erythrorchis
  • Esmeralda
  • Euanthe
  • Eucharis
  • Euchile
  • Eucomis
  • Eucosia
  • Eucrosia
  • Eulophia
  • Eulophiella
  • Eurycentrum
  • Eurychone
  • Eurystyles
  • Eustephia
  • Eustrephus
  • Evotella
  • Excremis
  • Fernandezia
  • Ferraria
  • Flickingeria
  • Fortunatia
  • Fosteria
  • Freesia
  • Frigidorchis
  • Fritillaria
  • Frondaria
  • Fuertesiella
  • Funkiella
  • Furcraea
  • Gagea
  • Galanthus
  • Galaxia
  • Galeandra
  • Galearis
  • Galeola
  • Galeottia
  • Galeottiella
  • Galtonia
  • Gasteria
  • Gastrochilus
  • Gastrodia
  • Gastrorchis
  • Gavilea
  • Geesinkorchis
  • Geissorhiza
  • Geitonoplesium
  • Gelasine
  • Gennaria
  • Genoplesium
  • Genyorchis
  • Geoblasta
  • Geodorum
  • Geomitra
  • Geosiris
  • Gerardoa
  • Gethyllis
  • Gilliesia
  • Gladiolus
  • Glomera
  • Gloriosa
  • Glossodia
  • Gomesa
  • Gomphichis
  • Gonatostylis
  • Gongora
  • Goodyera
  • Govenia
  • Gracielanthus
  • Grammangis
  • Grammatophyllum
  • Graphorkis
  • Griffinia
  • Grobya
  • Grosourdya
  • Guanchezia
  • Guarianthe
  • Gunnarella
  • Gymnadenia
  • Gymnochilus
  • Gymnosiphon
  • Gynandriris
  • Gynoglottis
  • Habenaria
  • Habranthus
  • Haemanthus
  • Haemodorum
  • Hagenbachia
  • Hagsatera
  • Hammarbya
  • Hancockia
  • Hanguana
  • Hannonia
  • Hapalorchis
  • Haplothismia
  • Haraella
  • Harperocallis
  • Harrisella
  • Hastingia
  • Haworthia
  • Hederorkis
  • Helleriella
  • Helmholtzia
  • Helonias
  • Heloniopsis
  • Helonoma
  • Hemerocallis
  • Hemiphylacus
  • Hemipilia
  • Hemipiliopsis
  • Hensmania
  • Herbertia
  • Herminium
  • Hermodactylus
  • Herpetophytum
  • Herpolirion
  • Herpysma
  • Herreria
  • Herreriopsis
  • Herschelianthe
  • Hesperaloe
  • Hesperantha
  • Hesperocallis
  • Hesperoxiphion
  • Hesperoyucca
  • Hessea
  • Hetaeria
  • Heteranthera
  • Heteropolygonatum
  • Heterosmilax
  • Hexacyrtis
  • Hexaglottis
  • Hexalectris
  • Hexapterella
  • Hexisea
  • Hieronymiella
  • Himantoglossum
  • Hintonella
  • Hippeastrum
  • Hippeophyllum
  • Hodgsoniola
  • Hoehneella
  • Hofmeisterella
  • Holcoglossum
  • Holopogon
  • Holothrix
  • Homalopetalum
  • Homeria
  • Homoglossum
  • Horichia
  • Horvatia
  • Hosta
  • Houlletia
  • Huntleya
  • Huttonaea
  • Hyacynthella
  • Hyacynthoides
  • Hyacynthus
  • Hydrothrix
  • Hygrochilus
  • Hylaeorchis
  • Hylophila
  • Hymenocallis
  • Hymenorchis
  • Hypoxidia
  • Hypoxis
  • Imerinaea
  • Ionopsis
  • Ipheion
  • Iphigenia
  • Ipsea
  • Iris
  • Isabelia
  • Ischnogyne
  • Isidrogalvia
  • Isochilus
  • Isophysis
  • Isotria
  • Ixia
  • Ixiolirion
  • Jacquiniella
  • Japonolirion
  • Jejosephia
  • Jodrellia
  • Johnsonia
  • Jumellea
  • Kabuyea
  • Kefersteinia
  • Kegeliella
  • Kelissa
  • Kingia
  • Kingidium
  • Kionophyton
  • Klattia
  • Kniphofia
  • Koellensteinia
  • Kraenzlinella
  • Kreodanthus
  • Kryptostoma
  • Kuhlhasseltia
  • Kuntheria
  • Lacaena
  • Lachenalia
  • Lachnanthes
  • Laelia
  • Lanaria
  • Lankesterella
  • Laparegia
  • Lapeirousia
  • Lapiedra
  • Laxmannia
  • Lecanorchis
  • Ledebouria
  • Lemurella
  • Lemurorchis
  • Leochilus
  • Leontochir
  • Lepanthes
  • Lepanthopsis
  • Lepidogyne
  • Leporella
  • Leptoceras
  • Leptotes
  • Lesliea
  • Lethia
  • Leucocoryne
  • Leucocrinum
  • Leucohyle
  • Leucojum
  • Libertia
  • Ligeophila
  • Lilium
  • Limodorum
  • Liparis
  • Liriope
  • Listera
  • Listrostachys
  • Litanthus
  • Littonia
  • Lloydia
  • Lockhartia
  • Loefgrenianthus
  • Lomandra
  • Lophiola
  • Lourya
  • Ludisia
  • Lueddemannia
  • Luisia
  • Luzuriaga
  • Lycaste
  • Lycomormium
  • Lycoris
  • Lyperanthus
  • Lyroglossa
  • Macodes
  • Macradenia
  • Macroclinium
  • Macropidia
  • Macropodanthus
  • Maianthemum
  • Malaxis
  • Malleola
  • Manfreda
  • Manniella
  • Margelliantha
  • Marthella
  • Masdevallia
  • Massonia
  • Mastigostyla
  • Maxillaria
  • Medeola
  • Mediocalcar
  • Megalorchis
  • Megalotus
  • Megastylis
  • Meiracyllium
  • Melanthium
  • Melasphaerula
  • Merendera
  • Mesadenella
  • Mesadenus
  • Metanarthecium
  • Micranthus
  • Microchilus
  • Microcoelia
  • Micropera
  • Microsaccus
  • Microtatorchis
  • Microterangis
  • Microthelys
  • Microtis
  • Miersia
  • Miersiella
  • Milla
  • Milligania
  • Miltonia
  • Miltoniopsis
  • Milula
  • Mobilabium
  • Monadenia
  • Monochoria
  • Monomeria
  • Monophyllorchis
  • Moraea
  • Mormodes
  • Mormolyca
  • Muilla
  • Murchisonia
  • Muscarella
  • Muscari
  • Mycaranthes
  • Myoxanthus
  • Myrmechis
  • Myrmecophila
  • Myrosmodes
  • Myrsiphyllum
  • Mystacidium
  • Nabaluia
  • Nageliella
  • Namaquanula
  • Nanuza
  • Narcissus
  • Narthecium
  • Nemastylis
  • Neoastelia
  • Neobathiea
  • Neobenthamia
  • Neobolusia
  • Neoclemensia
  • Neocogniauxia
  • Neodregea
  • Neofinetia
  • Neogardneria
  • Neogyna
  • Neolindleya
  • Neomarica
  • Neomoorea
  • Neotinea
  • Neottia
  • Neottianthe
  • Nephelaphyllum
  • Nephrangis
  • Nerine
  • Nervilia
  • Neuwiedia
  • Nidema
  • Nietneria
  • Nigritella
  • Nivenia
  • Nolina
  • Nomocharis
  • Nothodoritis
  • Notholirion
  • Nothoscordum
  • Nothostele
  • Notylia
  • Oberonia
  • Oberonioides
  • Octarrhena
  • Octomeria
  • Odontochilus
  • Odontoglossum
  • Odontorrhynchus
  • Odontostomum
  • Oeceoclades
  • Oeonia
  • Oeoniella
  • Oestlundia
  • Oestlundorchis
  • Oligophyton
  • Oliveriana
  • Olsynium
  • Omoea
  • Oncidium
  • Onira
  • Ophidion
  • Ophioglossella
  • Ophiopogon
  • Ophrys
  • Orchipedum
  • Orchis
  • Oreorchis
  • Orestias
  • Orleanesia
  • Ornithocephalus
  • Ornithochilus
  • Ornithogalum
  • Ornithoglossum
  • Orthoceras
  • Orthrosanthus
  • Ossiculum
  • Otochilus
  • Otoglossum
  • Otostylis
  • Oxygyne
  • Oxystophyllum
  • Oziroe
  • Pabellonia
  • Pabstia
  • Pachites
  • Pachyplectron
  • Pachystoma
  • Palmorchis
  • Pamianthe
  • Pancratium
  • Panisea
  • Panmorphia
  • Paphinia
  • Paphiopedilum
  • Papilionanthe
  • Papillilabium
  • Papuaea
  • Paracaleana
  • Paradisanthus
  • Paradisea
  • Paramongaia
  • Paraphalaenopsis
  • Parapteroceras
  • Paris
  • Pasithea
  • Patersonia
  • Pauridia
  • Pecteilis
  • Pedilochilus
  • Pelatantheria
  • Pelexia
  • Peliosanthes
  • Penkimia
  • Pennilabium
  • Pentastemona
  • Peristeranthus
  • Peristeria
  • Peristylus
  • Perrieriella
  • Pescatoria
  • Petermannia
  • Petronymphe
  • Petrosavia
  • Phaedranassa
  • Phaius
  • Phalaenopsis
  • Phallocallis
  • Pheladenia
  • Philesia
  • Phlebocarya
  • Pholidota
  • Phormium
  • Phragmipedium
  • Phragmorchis
  • Phreatia
  • Phycella
  • Phylidrella
  • Phylidrum
  • Phymatidium
  • Physoceras
  • Physogyne
  • Pillansia
  • Pilophyllum
  • Pinalia
  • Pinelianthe
  • Piperia
  • Pityphyllum
  • Placea
  • Platanthera
  • Platycoryne
  • Platylepis
  • Platyrhiza
  • Platystele
  • Platythelys
  • Plectorrhiza
  • Plectrelminthus
  • Plectrophora
  • Pleea
  • Pleione
  • Pleomele
  • Pleurothallis
  • Pleurothallopsis
  • Plocoglottis
  • Poaephyllum
  • Podangis
  • Podochilus
  • Pogonia
  • Pogoniopsis
  • Polianthes
  • Polycycnis
  • Polygonatum
  • Polyotidium
  • Polystachya
  • Pomatocalpa
  • Ponera
  • Ponerorchis
  • Pontederia
  • Ponthieva
  • Porolabium
  • Porpax
  • Porphyrodesme
  • Porphyroglottis
  • Porphyrostachys
  • Porroglossum
  • Porrorhachis
  • Potosia
  • Praecoxanthus
  • Prasophyllum
  • Prescottia
  • Pristiglottis
  • Prochnyanthes
  • Proiphys
  • Promenaea
  • Prosartes
  • Prosthechea
  • Pseuderia
  • Pseudocentrum
  • Pseudoctomeria
  • Pseudogaltonia
  • Pseudogoodyera
  • Pseudolaelia
  • Pseudorchis
  • Pseudotrimezia
  • Pseudovanilla
  • Psilochilus
  • Psychilis
  • Psychopsis
  • Pterichis
  • Pteroceras
  • Pteroglossa
  • Pteroglossaspis
  • Pterostemma
  • Pterostylis
  • Pterygodium
  • Puschkinia
  • Pygmaeorchis
  • Pyrolirion
  • Pyrorchis
  • Pyrrorhiza
  • Quekettia
  • Quisqueya
  • Radinosiphon
  • Rajania
  • Rangaeris
  • Rauhia
  • Rauhiella
  • Reichenbachanthus
  • Reineckea
  • Renanthera
  • Restrepia
  • Restrepiella
  • Restrepiopsis
  • Rhaesteria
  • Rhinerrhiza
  • Rhinerrhizopsis
  • Rhipidoglossum
  • Rhizanthella
  • Rhodohypoxis
  • Rhodophiala
  • Rhomboda
  • Rhynchogyna
  • Rhyncholaelia
  • Rhynchostele
  • Rhynchostylis
  • Ridleyella
  • Rigidella
  • Rimacola
  • Ripogonum
  • Risleya
  • Robiquetia
  • Rodriguezia
  • Roeperocharis
  • Rohdea
  • Romnalda
  • Romulea
  • Rossioglossum
  • Rubellia
  • Rudolfiella
  • Ruscus
  • Saccoglossum
  • Saccolabiopsis
  • Sacoila
  • Sanderella
  • Sandersonia
  • Sansevieria
  • Sarcanthopsis
  • Sarcinula
  • Sarcochilus
  • Sarcoglottis
  • Sarcoglyphis
  • Sarcophyton
  • Sarcostoma
  • Satyrium
  • Saundersia
  • Sauroglossum
  • Savannosiphon
  • Scadoxus
  • Scaphiophora
  • Scaphosepalum
  • Scaphyglottis
  • Scelochilus
  • Schelhammera
  • Schickendantziella
  • Schiedeella
  • Schiekia
  • Schistotylus
  • Schizobasis
  • Schizocapsa
  • Schizocarphus
  • Schizochilus
  • Schizostylis
  • Schoenocaulon
  • Schoenolirion
  • Schoenorchis
  • Schomburgkia
  • Schwartzkopffia
  • Scilla
  • Scoliopus
  • Scolleropsis
  • Scuticaria
  • Sedirea
  • Segiddolia
  • Seidenfadenia
  • Selenipedium
  • Semele
  • Serapias
  • Sertifera
  • Sessilanthera
  • Sievekingia
  • Sigmatostalix
  • Silvorchis
  • Simethis
  • Sirhookera
  • Sisyrinchium
  • Skeptrostachys
  • Smilax
  • Smithorchis
  • Smithsonia
  • Smitinandia
  • Sobennikoffia
  • Sobralia
  • Solaria
  • Solenangis
  • Solenidium
  • Solenocentrum
  • Solenomelus
  • Soterosanthus
  • Sowerbaea
  • Sparaxis
  • Spathoglottis
  • Specklinia
  • Speea
  • Speirantha
  • Sphyrarhynchus
  • Spiculaea
  • Spiloxene
  • Spiranthes
  • Sprekelia
  • Stalkya
  • Stanhopea
  • Staurochilus
  • Stawellia
  • Stelis
  • Stellilabium
  • Stemona
  • Stenanthium
  • Stenia
  • Stenocoryne
  • Stenoglottis
  • Stenomeris
  • Stenomesson
  • Stenoptera
  • Stenorrhynchos
  • Stephanothelys
  • Stereochilus
  • Stereosandra
  • Sternbergia
  • Steveniella
  • Stichoneuron
  • Stictophyllum
  • Stigmatodactylus
  • Stigmatosema
  • Stolzia
  • Streptopus
  • Strumaria
  • Styloglossum
  • Stypandra
  • Suarezia
  • Summerhayesia
  • Sunipia
  • Sutrina
  • Svenkoeltzia
  • Sylphia
  • Sympa
  • Synnotia
  • Syringodea
  • Systeloglossum
  • Tacca
  • Taeniophyllum
  • Taeniorrhiza
  • Tainia
  • Tamus
  • Tangtsinia
  • Tapeinanthus
  • Tecophilaea
  • Telipogon
  • Tetramicra
  • Teuscheria
  • Thaia
  • Thecopus
  • Thecostele
  • Thelasis
  • Thelionema
  • Thelychiton
  • Thelymitra
  • Thelyschista
  • Thereianthus
  • Theropogon
  • Thismia
  • Thrixspermum
  • Thulinia
  • Thunia
  • Thysanoglossa
  • Thysanotus
  • Tigridia
  • Tipularia
  • Tocantinia
  • Tofieldia
  • Tolumnia
  • Townsonia
  • Trachoma
  • Trachyandra
  • Traubia
  • Traunsteinera
  • Trevoria
  • Triantha
  • Trias
  • Tribonanthes
  • Tribulago
  • Triceratorhynchus
  • Trichlora
  • Trichocentrum
  • Trichoceros
  • Trichoglottis
  • Trichopetalum
  • Trichopilia
  • Trichopus
  • Trichosalpinx
  • Trichotosia
  • Tricoryne
  • Tricyrtis
  • Tridactyle
  • Trigonidium
  • Trillium
  • Trimezia
  • Triphora
  • Tripladenia
  • Trisetella
  • Tristagma
  • Triteleia
  • Triteleiopsis
  • Tritonia
  • Tritoniopsis
  • Trizeuxis
  • Tropidia
  • Tsaiorchis
  • Tuberolabium
  • Tulbaghia
  • Tulipa
  • Tupistra
  • Tylostigma
  • Uleiorchis
  • Uncifera
  • Ungernia
  • Unguella
  • Urceolina
  • Urginea
  • Uvularia
  • Vagaria
  • Vallota
  • Vanda
  • Vandopsis
  • Vanilla
  • Vargasiella
  • Vasqueziella
  • Vellozia
  • Veltheimia
  • Ventricularia
  • Veratrum
  • Vrydagzynea
  • Wachendorfia
  • Waireia
  • Walleria
  • Warmingia
  • Warrea
  • Warreella
  • Warreopsis
  • Watsonia
  • Witsenia
  • Worsleya
  • Wullschlaegelia
  • Wurmbea
  • Xanthorrhoea
  • Xenikophyton
  • Xerolirion
  • Xeronema
  • Xerophyllum
  • Xerophyta
  • Xerorchis
  • Xiphidium
  • Xylobium
  • Yoania
  • Ypsilandra
  • Ypsilopus
  • Ypsilorchis
  • Yucca
  • Zephyra
  • Zephyranthes
  • Zeuxine
  • Zhukowskia
  • Zigadenus
  • Zoellnerallium
  • Zootrophion
  • Zosterella
  • Zygopetalum
  • Zygosepalum
  • Zygostates
  • Zygotritonia
  • Zingiberiidae
  • Abromeitiella
  • Acanthostachys
  • Aechmea
  • Aframomum
  • Afrocalathea
  • Alpinia
  • Amomum
  • Ananas
  • Androlepis
  • Araecoccus
  • Ataenidia
  • Aulotandra
  • Ayensua
  • Billbergia
  • Boesenbergia
  • Brewcaria
  • Brocchinia
  • Bromelia
  • Burbigdea
  • Calathea
  • Camptandra
  • Canistrum
  • Canna
  • Catopsis
  • Caulokaempferia
  • Cautleya
  • Chevaliera
  • Cominsia
  • Connellia
  • Costus
  • Cottendorfia
  • Cryptanthus
  • Ctenanthe
  • Curcuma
  • Curcumorpha
  • Cyphostigma
  • Deinacanthon
  • Deuterocohnia
  • Dimerocostus
  • Disteganthus
  • Donax
  • Dyckia
  • Edmondoa
  • Eduandrea
  • Elettaria
  • Elettariopsis
  • Encholichion
  • Ensete
  • Etlingera
  • Fascicularia
  • Fernseea
  • Fosterella
  • Gagnepainia
  • Geocharis
  • Geostachys
  • Globba
  • Glomeropitcairnia
  • Greigia
  • Guzmania
  • Halopegia
  • Haniffia
  • Haplochorema
  • Haumania
  • Hechtia
  • Hedychium
  • Heliconia
  • Hemiorchis
  • Hitchenia
  • Hohenbergia
  • Hohenbergiopsis
  • Hornstedtia
  • Hylaeanthe
  • Hypselodelphys
  • Ischnosiphon
  • Kaempferia
  • Koernickanthe
  • Lamprococcus
  • Leptosolena
  • Lindmania
  • Lymannia
  • Macrochordion
  • Mantisia
  • Maranta
  • Marantochloa
  • Megaphrynium
  • Mezobromelia
  • Monocostus
  • Monophrynium
  • Monophyllanthe
  • Monotagma
  • Musa
  • Musella
  • Myrosma
  • Nanochilus
  • Navia
  • Neoglaziovia
  • Neoregelia
  • Nidularium
  • Ochagavia
  • Orchidantha
  • Ortgiesia
  • Orthophytum
  • Paracautleya
  • Parakaempferia
  • Pepinia
  • Phacelophrynium
  • Phenakospermum
  • Phrynium
  • Pitcairnia
  • Plagiostachys
  • Platyaechmea
  • Pleiostachya
  • Pleuranthodium
  • Podaechmea
  • Pommereschea
  • Portea
  • Pseudananas
  • Puya
  • Pyrgophyllum
  • Quesnelia
  • Racinaea
  • Ravanela
  • Renealmia
  • Rhynchanthus
  • Riedelia
  • Ronnbergia
  • Roscoea
  • Sanblasia
  • Saranthe
  • Sarcophrynium
  • Scaphochlamys
  • Schumannianthus
  • Siliquamomum
  • Siphonochilus
  • Stachyphrynium
  • Stadiochilus
  • Stahlianthus
  • Steyerbromelia
  • Strelitzia
  • Stromanthe
  • Tapeinocheilos
  • Thalia
  • Thaumatococcus
  • Tillandsia
  • Trachyphrynium
  • Ursulea
  • Vanoverberghia
  • Vriesea
  • Werauhia
  • Zingiber
  • Coniferiidae
  • Abies
  • Acmopyle
  • Actinostrobus
  • Afrocarpus
  • Agathis
  • Amentotaxus
  • Araucaria
  • Athrotaxis
  • Austrocedrus
  • Austrotaxus
  • Callitris
  • Callitropsis
  • Calocedrus
  • Cathaya
  • Cedrus
  • Cephalotaxus
  • Chamaecyparis
  • Cryptomeria
  • Cunninghamia
  • Cupressus
  • Dacrycarpus
  • Dacrydium
  • Diselma
  • Falcatifolium
  • Fitzroya
  • Fokienia
  • Glyptostrobus
  • Halocarpus
  • Juniperus
  • Keteleeria
  • Lagarostrobos
  • Larix
  • Lepidothamnus
  • Libocedrus
  • Manoao
  • Metasequoia
  • Microbiota
  • Microcachrys
  • Microstrobos
  • Nageia
  • Neocallitropsis
  • Nothotsuga
  • Papuacedrus
  • Parasitaxus
  • Phyllocladus
  • Picea
  • Pilgerodendron
  • Pinus
  • Podocarpus
  • Prumnopitys
  • Pseudolarix
  • Pseudotaxus
  • Pseudotsuga
  • Retrophyllum
  • Saxegothaea
  • Sciadopitys
  • Sequoia
  • Sequoiadendron
  • Sundacarpus
  • Taiwania
  • Taxodium
  • Taxus
  • Tetraclinis
  • Thuja
  • Thujopsis
  • Torreya
  • Tsuga
  • Widdringtonia
  • Wollemia
  • Gnetopsiidae
  • Ephedra
  • Gnetum
  • Welwitschia

8618 entrées